A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wayne Toups

Wayne Toups (Wayne Toups)

Wayne Toups (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1958 tại Crowley, Louisiana) là một trong những ca sĩ thành công nhất về mặt thương mại Mỹ Cajun. Ông cũng là một nhạc sĩ.