who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mỹ Châu Phi

USA for Africa (Mỹ Châu Phi)

Mỹ cho Châu Phi (Vương hỗ trợ của nghệ sĩ cho Châu Phi) là tên gọi theo đó bốn mươi bảy chủ yếu là nghệ sĩ Mỹ, do Michael Jackson và Lionel Richie, ghi lại các hit single "We Are the World" vào năm 1985. Bài hát là Hoa Kỳ và Anh Quốc số một cho tập thể trong tháng tư năm đó. Nhóm siêu này được lấy cảm hứng từ Bob Geldof ban nhạc hỗ trợ.