Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Điểm của Grace

Point of Grace (Điểm của Grace)

Điểm của Grace là một nhóm nữ âm nhạc Christian đương đại. Bộ ba gồm Shelley Breen, Denise Jones và Leigh Cappillino. Nhóm bắt đầu ra như là một tứ năm 1991, với các thành viên ban đầu Breen và Jones, cũng như Terry Jones và Heather Payne. Tháng 11 năm 2003, Terry Jones quyết cô ấy cần phải dành nhiều thời gian với gia đình sau khi sinh đứa con thứ ba, và rời khỏi nhóm, với Cappillino tham gia tháng 3 năm 2004 năm 2004 của thả tôi chọn bạn. Tháng 6 năm 2008, Payne tuyên bố nghỉ hưu từ các tập đoàn, để dành nhiều thời gian hơn với chồng và 4 người con.