who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cư dân bỏ túi

Pocket Dwellers (Cư dân bỏ túi)

Cư dân bỏ túi (đôi khi được gọi là "Cư túi hùng vĩ đại") là một bảy thành viên thử nghiệm hip-hop từ khu vực Toronto. Họ đã thực hiện từ năm 1996. Thể loại chính của ban nhạc là hip-hop, nhưng âm nhạc của họ bị ảnh hưởng bởi nhạc jazz, funk, soul và breakbeat.