A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mylène Farmer

Mylène Farmer (Mylène Farmer)

Mylène Farmer (phát âm: [milɛn faʁmœʁ]), sinh Mylène Jeanne Gautier [milɛn ɡotje]; Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1961), là một ca sĩ người Pháp, nhạc sĩ, nữ diễn viên thỉnh thoảng và tác giả.