A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luiz Bonfá

Luiz Bonfá (Luiz Bonfá)

Luiz Floriano Bonfá (thường được xem là Luis Bonfá) (17 tháng 10 năm 1922 – 12 tháng 1 năm 2001) là một nghệ sĩ đàn ghita người Brazil và nhà soạn nhạc. Ông biết đến với tác phẩm mà ông đã viết cho bộ phim đen Orpheus.