who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gừng Baker không quân

Ginger Baker's Air Force (Gừng Baker không quân)

Gừng Baker không quân là một ban nhạc fusion jazz-rock bao gồm gừng Baker ngày trống, Steve Winwood trên organ và giọng hát, Ric Grech trên violin và bass, Jeanette Jacobs vocals, Denny Laine trên guitar và giọng hát, Phil Seamen trống, Alan trắng trống, Chris Wood ngày tenor sax và sáo, Graham Bond trên alto sax, Harold McNair tenor sax và thổi sáo , và Remi Kabaka trên bộ gõ. Họ biểu diễn trực tiếp đầu tiên, tại Birmingham Town Hall vào năm 1969 và Royal Albert Hall, năm 1970, cũng bao gồm Jeanette Jacobs và Eleanor Barooshian (cả hai thành viên cũ của cô gái nhóm The bánh), và Remi Kabaka.