who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ghostface Killah

Ghostface Killah (Ghostface Killah)

Dennis Coles (sinh ngày 9 tháng 5 năm 1970), tốt hơn được biết đến bởi nghệ danh Ghostface Killah, là một ca sĩ nhạc Rapp người Mỹ và các thành viên nổi bật của Wu-Tang Clan. Sau khi nhóm đã đạt được bước đột phá thành công trong những hậu quả của Enter Wu-Tang (36 muối), các thành viên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo với các mức độ khác nhau của sự thành công. Ghostface Killah đã ra mắt solo-sự nghiệp của mình với Ironman năm 1996, mà cũng đã nhận được nhà phê bình âm nhạc. Ông tiếp tục thành công của ông trong những năm sau đó với album giới phê bình hoan nghênh như khách hàng tối cao (2000) và FishScale (2006). Cái tên đã được lấy từ một trong những nhân vật trong phim 1979 kung fu bí ẩn của Chessboxing.