who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ghetto Mafia

Ghetto Mafia (Ghetto Mafia)

Ghetto Mafia là một nhóm người Mỹ hip hop từ Atlanta, Georgia, gồm Nino và Wicked. Được thành lập vào năm 1993, Ghetto Mafia ký hợp đồng địa phương hip hop, Ichiban Records, sau đó phát hành album đầu tay của họ, rút ra những dòng trên 20 tháng 5 năm 1994. Nhóm sau đó phát hành năm 1995 của đầy đủ máu Niggaz Triad Records trước khi tham gia đầy đủ tải Records vào năm 1996. Với đầy đủ tải, Ghetto Mafia phát hành năm 1997 thẳng từ tháng mười hai và là album thành công nhất đến nay, thị trấn này có năm 1998 của trên da xay, mà đạt vị trí 169 trên Billboard 200. Sau 7 năm gián đoạn, họ phát hành Da trở lại của Ghetto Mafia trong năm 2005.