who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gers Pardoel

Gers Pardoel (Gers Pardoel)

Gerwin Pardoel (sinh ngày 12 tháng 5 năm 1981), tốt hơn được biết đến bởi nghệ danh Gers Pardoel hoặc đến như Gers, là một ca sĩ nhạc Rapp người Hà Lan. Ông đã tăng lên sự nổi tiếng trong năm 2009, do ông hợp tác thành công với các cặp từ trên Broodje Bakpao duy nhất. Album phòng thu đầu tay của Pardoel, Deze Wereld là Van Jou, được phát hành vào tháng 11 năm 2011 và được chứng nhận vàng bởi NVPI. Các nghệ sĩ Nederhop biết đến với đĩa đơn quán quân của mình "Ik Neem Je me".