who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gerardo

Gerardo (Gerardo)

Gerardo Mejía (sinh ngày 16 tháng 4 năm 1965), tốt hơn được gọi là chỉ đơn giản là Gerardo, là một rapper tiếng Latin và ca sĩ người sau này trở thành một giám đốc điều hành ngành công nghiệp ghi âm. Sinh tại Guayaquil, Ecuador, ông và gia đình chuyển tới Glendale, California, khi ông 12 tuổi.