who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

George Shuffler

George Shuffler (George Shuffler)

George Shuffler (sinh ở Valdese, North Carolina vào ngày 15 tháng 4 năm 1925) là một cầu thủ sáng tạo bluegrass guitar và một bác sĩ đầu tiên của phong cách crosspicking. Trong suốt sự nghiệp Shuffler chơi với The Bailey Brothers, The Stanley Brothers và Ralph Stanley buộc dây bé trai ngọn núi. Ông là một người nhận năm 2007 giải di sản của North Carolina và năm 2011 đã được bầu vào quốc tế Bluegrass Music Hall of Fame.