who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

George Daly

George Daly (George Daly)

George Daly là một giám đốc điều hành của âm nhạc, nhạc sĩ, nhạc sĩ, video âm nhạc, nhà sản xuất và nhà phát minh công nghệ, người ban đầu đã làm việc như một A & R (nghệ sĩ & tiết mục) nhạc giám đốc điều hành. Ông đã làm việc với và/hoặc giới thiệu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, với các nghệ sĩ nổi tiếng và các nhóm đa dạng như Janis Joplin, The ống, The xe ô tô, công cụ, Huey Lewis, và Carlos Santana và những người khác. Nghệ sĩ, những nỗ lực mà Daly đã đóng góp, đã bán được ghi âm nhạc trong vinyl, đĩa CD và dạng kỹ thuật số hơn 40 năm qua, hơn 300 triệu bản.