A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sốt cây

Fever Tree (Sốt cây)

Sốt Tree là một ban nhạc cựu psychedelic rock của những năm 1960, chủ yếu là nổi tiếng với hit năm 1968 đầu của họ, "San Francisco Girls (trở lại của các bản)".