A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Không có niềm tin hơn

Faith No More (Không có niềm tin hơn)

Faith No More là một ban nhạc rock từ San Francisco, California. Faith No More được ban đầu được thành lập là người đàn ông không có Đức tin vào năm 1981 bởi tay bass Billy Gould, keyboard Wade Worthington, ca sĩ Mike Morris và tay trống Mike Bordin. Một năm sau đó Worthington được thay thế bởi Keyboard Roddy Bottum, người cùng với Gould và Bordin, hình thành Faith No More. Sau khi đi qua một loạt các ca sĩ bao gồm Courtney Love, Chuck Mosley tham gia ban nhạc năm 1983. Cùng năm đó, Jim Martin đã được tuyển dụng để thay thế đàn ghita Mark Bowen. Đội hình đó phát hành album đầu tiên của ban nhạc, chúng tôi chăm sóc rất nhiều, năm 1985. Trong vòng một năm, ban nhạc đã đăng ký với Slash Records, và năm 1987 album thứ hai của họ giới thiệu cho mình được phát hành. Thành viên vẫn ổn định cho đến ca sĩ Mosley được thay thế bởi Mike Patton năm 1988. Năm 1989, ban nhạc phát hành thành công của album The Real Thing, mà đặc trưng là bước đột phá của họ hit single "Epic".