A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyedea & khả năng

Eyedea & Abilities (Eyedea & khả năng)

Eyedea & năng (thường được viết tắt là E & A) là một ảnh hưởng Mỹ indie rap từ Saint Paul, Minnesota, bao gồm khả năng DJ (Gregory Keltgen) và rapper Eyedea (Micheal Larsen). Nhóm được thành lập vào năm 1993 và trở thành một nhân vật nổi bật của những năm 90 underground hip hop cảnh, được biết đến cho Larsen của triết học và ý thức xã hội lời, cùng với Keltgen của năng động thử nghiệm phản ứng tổng hợp của các yếu tố phong cách rap và đá, cũng như âm nhạc điện tử. Nhóm đã hoạt động cho đến khi cái chết của Larsen tháng 10 năm 2010.