A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emmanuel-2

Emmanuel-2 (Emmanuel-2)

Emmanuel (sinh Jesús Emmanuel Acha Martinez, 16 tháng 4 năm 1955, tại thành phố Mexico) là một ca sĩ người Mexico đã ra mắt vào những năm 1970.