Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Phân chia Dance

Dislocation Dance (Phân chia Dance)

Phân chia Dance đã là một ban nhạc punk sau Manchester, Anh. Dòng dõi ban đầu của nhóm là tối nghĩa; EP của họ đầu tiên, một mang tên 7" như là một phiên bản hợp tác giữa hai hãng, tinh tế vấn đề tiết niệu và mới được ghi nhận vào tháng 5 năm 1980, danh sách dòng dõi của nó như là 'B' về giọng hát và bàn phím; 'Dick' trống; 'Ian' về giọng hát và guitar, và 'Paul' bass, nhưng cũng đề cập đến 'trong quá khứ với các thành viên của ban nhạc' như que Bloor, Kathryn Way, Tim Glasser, Ian Rogers (tay trống, những người sau đó đã tham gia Hoa Lan màu xanh) và Julie Gask.