Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dirt-1

Dirt-1 (Dirt-1)

Bụi bẩn (cái chết là thực tế hôm nay) là một ban nhạc anarcho punk từ Vương Quốc Anh. Ban đầu được thành lập năm 1980 (với một dòng dõi cốt lõi của Gary, Deno, Fox, Lou và nôn), ban nhạc thường xuyên chơi với những người vô chính phủ Crass, trước khi phát hành EP đầu tiên của họ, đối tượng, từ chối, từ chối, lạm dụng về Crass ghi nhãn. Phát hành thứ hai của họ, không bao giờ tâm trí bẩn, ở đây của Bollocks, cũng trên nhãn Crass, là một LP trực tiếp phát hành năm 1982. Ban nhạc đã đi vào một thời gian gián đoạn ngắn sau khi năm 1982 khi họ đã đến đường một lần nữa (Gary và Deno tuyển dụng mới thành viên Stuart, Paul và Richard) và thu âm một album chỉ một lỗi, sau đó họ tách ra vào năm 1986.