Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dionne Warwick

Dionne Warwick (Dionne Warwick)

Dionne Warwick (sinh Marie Dionne Warrick; Ngày 12 tháng năm 1940) là một ca sĩ, diễn viên và máy chủ Hiển thị truyền hình, người đã trở thành một đại sứ toàn cầu Liên Hiệp Quốc cho thực phẩm, nông nghiệp tổ chức và một đại sứ Hoa Kỳ của sức khỏe.


The Windows of the World/In the Valley of the Dolls/Promises, Promises/Soulful (Các cửa sổ trên thế giới/trong thung lũng của những con búp bê/lời hứa, lời hứa hẹn/Soul)