Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Da' T.R.U.T.H.

Da' T.R.U.T.H. (Da' T.R.U.T.H.)

Emanuel Lee Lambert, Jr. (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1977, tại Philadelphia, Pennsylvania) là một ca sĩ nhạc Rapp Kitô giáo đi bằng tên, "Da ' T.R.U.T.H.".