A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyrus

Cyrus (Cyrus)

Cyrus (sinh ngày Terje Andersen ngày 12 tháng 5 năm 1975) là một nhạc sĩ người Na Uy được biết đến như là tay guitar của Na Uy ban nhạc kim loại màu đen Susperia. Anh chơi guitar và bass guitar.