who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amanda Ghost

Amanda Ghost (Amanda Ghost)

Amanda Ghost (sinh Amanda Louisa Gosein) là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ từ Enfield, Bắc London. Sau một thời gian ban đầu, trong đó cô biểu diễn như một nghệ sĩ solo, cô thành lập một ban nhạc thực hiện dưới tên của cô, và cô ấy là ca sĩ. Từ tháng 2 năm 2009 cho đến tháng 12 năm 2010, Ma cũng là chủ tịch của hãng đĩa Epic Records, Tuy nhiên cô lại vai trò tiếp tục sự nghiệp của mình như là một nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ người Mỹ.