A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zombie-7 (Zombie-7) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Something with Numbers (Một cái gì đó với các con số)

Album: Etiquette/Perfect Distraction (Nghi thức xã giao/hoàn hảo phân tâm)

Why do I keep living the life of a zombie,
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao tôi làm tiếp tục sống cuộc sống của một zombie
No brains no thoughts nothing just a body,
Lời bài hát có nghĩa là: Không có não không có suy nghĩ gì chỉ là một cơ thể,
And no one believes me I'm a living disgrace and I'm easy,
Lời bài hát có nghĩa là: Và không ai tin rằng tôi tôi là một hổ thẹn sống và tôi là dễ dàng,
To manipulate but I'm breathing,
Lời bài hát có nghĩa là: Để thao tác, nhưng tôi đang thở,
It's hard to believe that your leaving,
Lời bài hát có nghĩa là: Thật khó để tin rằng để lại của bạn,
But you're ready to run
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bạn đã sẵn sàng để chạy
Why do I keep living the life of a zombie,
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao tôi làm tiếp tục sống cuộc sống của một zombie
Why do I keep putting it on like a zombie,
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao làm tôi tiếp tục đưa nó như một zombie
Get ready to run
Lời bài hát có nghĩa là: Chuẩn bị sẵn sàng để chạy
Today your gonna figure it out,
Lời bài hát có nghĩa là: Hôm nay bạn sẽ để con số nó ra,
Once the story drops get ready to run
Lời bài hát có nghĩa là: Một khi các giọt câu chuyện chuẩn bị sẵn sàng để chạy
Today your gonna figure it out
Lời bài hát có nghĩa là: Hôm nay đi của bạn để nó ra
Why do I keep getting high like a zombie,
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao làm tôi tiếp tục nhận được cao như một zombie
No goals no choice
Lời bài hát có nghĩa là: Không có mục tiêu không có lựa chọn
Nothing just a body,
Lời bài hát có nghĩa là: Không có gì chỉ là một cơ thể,
With no meaning
Lời bài hát có nghĩa là: Với không có ý nghĩa
A complete basket case and I'm needing,
Lời bài hát có nghĩa là: Một trường hợp trong giỏ hàng hoàn thành và tôi đang cần,
The thrill of your grace now I'm pleading,
Lời bài hát có nghĩa là: Các hộp của ân sủng của bạn bây giờ, tôi đang cầu xin,
For you to erase this feeling,
Lời bài hát có nghĩa là: Để bạn có thể xóa cảm giác này,
But you're ready to run
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bạn đã sẵn sàng để chạy
Today you're gonna figure it out,
Lời bài hát có nghĩa là: Hôm nay bạn sẽ để con số nó ra,
Once the story drops get ready to run
Lời bài hát có nghĩa là: Một khi các giọt câu chuyện chuẩn bị sẵn sàng để chạy
Today you're gonna figure it out
Lời bài hát có nghĩa là: Hôm nay bạn sẽ tìm ra
Zombie-7 (Zombie-7) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Zombie-7 được thu thập trong album Nghi thức xã giao/hoàn hảo phân tâm do ca sĩ Một cái gì đó với các con số tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Zombie-7. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Zombie-7. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Một cái gì đó với các con số. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Zombie-7 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Zombie-7 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Zombie-7 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.