who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zing! Went the Strings of My Heart-17 (Zing! Đi dây của tôi tim-17) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Gigi Gryce (Gigi Gryce)

Album: Gigi Gryce and the Jazz Lab Quintet (Gigi Gryce và phòng thí nghiệm Jazz Quintet)

Dear when you smiled at me, I heard a melody
Lời bài hát có nghĩa là: Kính gửi khi bạn cười lúc tôi, tôi nghe một giai điệu
It haunted me from the start
Lời bài hát có nghĩa là: Nó ám ảnh tôi từ đầu
Something inside of me started a symphony
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó bên trong của tôi bắt đầu một bản giao hưởng
Zing! Went the strings of my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Zing! Đi dây của trái tim tôi

'Twas like a breath of spring, heard a robin sing
Lời bài hát có nghĩa là: ' Twas giống như một hơi thở của mùa xuân, nghe một robin hát
About a nest set apart
Lời bài hát có nghĩa là: Về một tổ đặt cách nhau
All nature seemed to be in perfect harmony
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả thiên nhiên dường như là trong sự hòa hợp hoàn hảo
Zing! Went the strings of my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Zing! Đi dây của trái tim tôi

Your eyes made skies blue again
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi mắt của bạn, làm cho bầu trời xanh một lần nữa
What else could I do again
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể làm gì khác nữa
Keep repeating through again
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ cho lặp đi lặp lại thông qua một lần nữa
"I love you, love you"
Lời bài hát có nghĩa là: "I love you, love you"

I still recall the thrill, guess I always will
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi vẫn còn nhớ lại hồi hộp, đoán tôi sẽ luôn luôn
I hope 'twill never depart
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi hy vọng ' twill không bao giờ khởi hành
All nature seemed to be in perfect harmony
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả thiên nhiên dường như là trong sự hòa hợp hoàn hảo
Zing! Went the strings of my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Zing! Đi dây của trái tim tôi

Your eyes made skies blue again
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi mắt của bạn, làm cho bầu trời xanh một lần nữa
What else could I do again?
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể làm gì khác nữa?
Keep repeating through again
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ cho lặp đi lặp lại thông qua một lần nữa
"I love you, I do love you"
Lời bài hát có nghĩa là: "Anh yêu em, anh yêu em"

I still recall the thrill, I guess that I always will
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi vẫn còn nhớ lại hồi hộp, tôi đoán rằng tôi sẽ luôn luôn
I hope 'twill never depart
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi hy vọng ' twill không bao giờ khởi hành
All nature seemed to be in perfect harmony
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả thiên nhiên dường như là trong sự hòa hợp hoàn hảo
Zing! Went the strings of my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Zing! Đi dây của trái tim tôi
Zing! Went the Strings of My Heart-17 (Zing! Đi dây của tôi tim-17) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Zing! Đi dây của tôi tim-17 được thu thập trong album Gigi Gryce và phòng thí nghiệm Jazz Quintet do ca sĩ Gigi Gryce tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Zing! Đi dây của tôi tim-17. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Zing! Đi dây của tôi tim-17. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Gigi Gryce. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Zing! Đi dây của tôi tim-17 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Zing! Đi dây của tôi tim-17 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Zing! Đi dây của tôi tim-17 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.