A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zero Crossing (Không qua) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Color Theory (Lý thuyết màu sắc)

Album: The Thought Chapter (Chương suy nghĩ)

class="lyric-body">I was scared of dentists and the dark
Lời bài hát có nghĩa là: Class = "lyric-body" > tôi đã sợ hãi của các Nha sĩ và bóng tối
I was scared of pretty girls and starting conversations
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã sợ hãi của cô gái xinh đẹp và bắt đầu cuộc hội thoại
Oh, all my friends are turning green
Lời bài hát có nghĩa là: Ồ, tất cả các bạn bè của tôi đang chuyển màu xanh lá cây
You're the magician's assistant in their dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là trợ lý của ảo thuật gia trong giấc mơ của họ

Oh, and they come unstuck
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, và họ đến unstuck

Lady, running down to the riptide
Lời bài hát có nghĩa là: Lady, chạy xuống để riptide
Taken away to the dark side
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy đi đến bên tối
I wanna be your left hand man
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn là người đàn ông tay trái của bạn
I love you when you're singing that song and
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi yêu bạn khi bạn đang hát bài hát đó và
I got a lump in my throat because
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một khối u trong cổ họng của tôi bởi vì
You're gonna sing the words wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ hát sai lời

There's this movie that I think you'll like
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là bộ phim này mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích
This guy decides to quit his job and heads to New York City
Lời bài hát có nghĩa là: Gã quyết định bỏ công việc của mình và người đứng đầu thành phố New York
This cowboy's running from the south
Lời bài hát có nghĩa là: Cao bồi này chạy từ phía nam
And she's been living on the highest shelf
Lời bài hát có nghĩa là: Và cô ấy đã sống trên kệ cao nhất

Oh, and they come unstuck
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, và họ đến unstuck

Lady, running down to the riptide
Lời bài hát có nghĩa là: Lady, chạy xuống để riptide
Taken away to the dark side
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy đi đến bên tối
I wanna be your left hand man
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn là người đàn ông tay trái của bạn
I love you when you're singing that song and
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi yêu bạn khi bạn đang hát bài hát đó và
I got a lump in my throat because
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một khối u trong cổ họng của tôi bởi vì
You're gonna sing the words wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ hát sai lời

I just wanna, I just wanna know
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ muốn, tôi chỉ muốn biết
If you're gonna, if you're gonna stay
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn đang đi, nếu bạn đang đi nghỉ
I just gotta, I just gotta know
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ cần phải, tôi chỉ cần biết
I can't have it, I can't have it any other way
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thể có nó, tôi không có nó bất kỳ cách nào khác
I swear she's destined for the screen
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thề là cô là mệnh cho màn hình
Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen, oh
Lời bài hát có nghĩa là: Điều gần nhất để Michelle Pfeiffer mà bạn đã bao giờ nhìn thấy, oh

Lady, running down to the riptide
Lời bài hát có nghĩa là: Lady, chạy xuống để riptide
Taken away to the dark side
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy đi đến bên tối
I wanna be your left hand man
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn là người đàn ông tay trái của bạn
I love you when you're singing that song and
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi yêu bạn khi bạn đang hát bài hát đó và
I got a lump in my throat because
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một khối u trong cổ họng của tôi bởi vì
You're gonna sing the words wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ hát sai lời

Oh lady, running down to the riptide
Lời bài hát có nghĩa là: Oh lady, chạy xuống để riptide
Taken away to the dark side
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy đi đến bên tối
I wanna be your left hand man
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn là người đàn ông tay trái của bạn
I love you when you're singing that song and
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi yêu bạn khi bạn đang hát bài hát đó và
I got a lump in my throat because
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một khối u trong cổ họng của tôi bởi vì
You're gonna sing the words wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ hát sai lời

Oh lady, running down to the riptide
Lời bài hát có nghĩa là: Oh lady, chạy xuống để riptide
Taken away to the dark side
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy đi đến bên tối
I wanna be your left hand man
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn là người đàn ông tay trái của bạn
I love you when you're singing that song and
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi yêu bạn khi bạn đang hát bài hát đó và
I got a lump in my throat because
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một khối u trong cổ họng của tôi bởi vì
You're gonna sing the words wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ hát sai lời
I got a lump in my throat because you're gonna sing the words wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một khối u trong cổ họng của tôi bởi vì bạn sẽ hát sai lời
Zero Crossing (Không qua) Lời bài hát Zero Crossing (Không qua) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Không qua được thu thập trong album Chương suy nghĩ do ca sĩ Lý thuyết màu sắc tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Không qua. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Không qua. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Lý thuyết màu sắc. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Không qua để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Không qua trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Không qua miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.