Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You're My Thrill-74 (Anh là của tôi hồi hộp-74) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Favorite Ballads [Collectables]-2 (Yêu thích những bản ballad [Collectables] -2)

You're my thrill
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang hồi hộp của tôi
You do something to me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn làm điều gì đó cho tôi
You send chills right through me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn gửi ớn lạnh ngay qua tôi
When I look at you 'cause you're my thrill
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi nhìn vào bạn vì bạn đang hồi hộp của tôi
You're my thrill
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang hồi hộp của tôi
How my pulse increases
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào tôi xung tăng
I just go to pieces
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ cần đi đến miếng
Every time I look at you I can't keep still
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi khi tôi nhìn vào bạn tôi không thể giữ vẫn còn
Hm
Lời bài hát có nghĩa là: HM
Nothing seems to matter
Lời bài hát có nghĩa là: Không có gì có vẻ như có vấn đề
Hm
Lời bài hát có nghĩa là: HM
Here's my heart on a silver platter
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là trái tim của tôi trên một platter bạc
Oh where's my will
Lời bài hát có nghĩa là: Oh của tôi sẽ đâu
Why this strange desire
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao điều này mong muốn lạ

Flaming higher and higher
Lời bài hát có nghĩa là: Lửa cao hơn và cao hơn
Every time I look at you
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi khi tôi nhìn vào bạn
I can't keep still
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thể giữ vẫn còn
You're my thrill
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang hồi hộp của tôi
You're My Thrill-74 (Anh là của tôi hồi hộp-74) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Anh là của tôi hồi hộp-74 được thu thập trong album Yêu thích những bản ballad [Collectables] -2 do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Anh là của tôi hồi hộp-74. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Anh là của tôi hồi hộp-74. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Anh là của tôi hồi hộp-74 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Anh là của tôi hồi hộp-74 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Anh là của tôi hồi hộp-74 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole