A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Go to My Head-110 (Bạn vào My Head-110) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Charlie Kohlhase (Charlie Kohlhase)

Album: Research and Development (Nghiên cứu và phát triển)

You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
And you linger like a haunting refrain
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn nán lại giống như một điệp khúc gây ám ảnh
And I find you spinning round in my brain
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi thấy bạn quay vòng trong não của tôi
Like the bubbles in a glass of champagne
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như các bong bóng trong một ly champagne

You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
Like a sip of sparkling burgundy brew
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như một sip của lấp lánh burgundy nấu
And I find the very mention of you
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi thấy rất đề cập đến bạn
Like the kicker in a julep or two
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như các kicker julep một hoặc hai

The thrill of the thought
Lời bài hát có nghĩa là: Các hộp của những suy nghĩ
That you might give a thought to my plea, cast a spell over me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể đưa ra một ý nghĩ đến plea của tôi, cast một spell hơn tôi
Still I say to myself get a hold of yourself
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn, tôi nói với bản thân mình có được một giữ của mình
Can't you see that it never can be?
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không thể thấy rằng nó không bao giờ có thể?

You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
With a smile that makes my temperature rise
Lời bài hát có nghĩa là: Với một nụ cười làm tăng nhiệt độ của tôi
Like a summer with a thousand July's
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như một mùa hè với một ngàn bảy
You intoxicate my soul with your eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn intoxicate linh hồn của tôi với đôi mắt của bạn

Though I'm certain that this heart of mine
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù tôi chắc chắn rằng trái tim của tôi
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance
Lời bài hát có nghĩa là: Không một bóng ma của một cơ hội trong này lãng mạn điên
You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
You Go to My Head-110 (Bạn vào My Head-110) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Bạn vào My Head-110 được thu thập trong album Nghiên cứu và phát triển do ca sĩ Charlie Kohlhase tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Bạn vào My Head-110. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Bạn vào My Head-110. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Charlie Kohlhase. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Bạn vào My Head-110 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Bạn vào My Head-110 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Bạn vào My Head-110 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.