A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are the Answer-2 (Bạn có câu trả lời-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: 24 [2003]-2 (24 [2003] -2)

They line the wailing wall.
Lời bài hát có nghĩa là: Các bức tường wailing dòng họ.
The masses fill up Saint Peter's square.
Lời bài hát có nghĩa là: Công điền Saint Peter's square.
Confessions, emotions spill out of desperate prayer.
Lời bài hát có nghĩa là: Giải tội, những cảm xúc tràn ra khỏi tuyệt vọng cầu nguyện.
I know they're not alone.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết chúng tôi không phải một mình.
They've come to face the penitence stone.
Lời bài hát có nghĩa là: Họ đã đến để đối mặt với đá penitence.
I hear the voices of souls in need of you, cause
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghe thấy tiếng nói của linh hồn cần bạn, nguyên nhân

Chorus:
Lời bài hát có nghĩa là: Điệp khúc:
You are the answer,
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có câu trả lời,
and the meaning of life.
Lời bài hát có nghĩa là: và ý nghĩa của cuộc sống.
To hearts in darkness,
Lời bài hát có nghĩa là: Để trái tim trong bóng tối,
you're the source of the light.
Lời bài hát có nghĩa là: Anh là nguồn gốc của ánh sáng.
As we walk this human road,
Lời bài hát có nghĩa là: Khi chúng tôi đi bộ đường này của con người,
every question will find
Lời bài hát có nghĩa là: mỗi câu hỏi sẽ tìm thấy
you are the answer.
Lời bài hát có nghĩa là: bạn có câu trả lời.

Across the playground yard,
Lời bài hát có nghĩa là: Trên sân sân chơi trẻ em,
another future society.
Lời bài hát có nghĩa là: một xã hội tương lai.
Living and learning the way it's supposed to be.
Lời bài hát có nghĩa là: Sống và học tập theo cách đó là nghĩa vụ phải.
The days of truth grow dim.
Lời bài hát có nghĩa là: Những ngày thật phát triển mờ.
Your hand must reach down and write in them.
Lời bài hát có nghĩa là: Bàn tay của bạn phải đạt được và viết ở đó.
The message of hope that can only be found in you, cause
Lời bài hát có nghĩa là: Thông điệp của hy vọng mà chỉ có thể được tìm thấy ở bạn, gây ra

Repeat Chorus
Lời bài hát có nghĩa là: Lặp lại điệp khúc

You shined your light in me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn shined ánh sáng của bạn trong tôi
when I had no way.
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi đã có không có cách nào.
Rescued my dying heart
Lời bài hát có nghĩa là: Giải cứu trái tim đang hấp hối
that I could not save.
Lời bài hát có nghĩa là: mà tôi không thể lưu.
And not just for me, but for the world today.
Lời bài hát có nghĩa là: Và không chỉ cho tôi, nhưng đối với thế giới ngày nay.

Repeat Chorus
Lời bài hát có nghĩa là: Lặp lại điệp khúc
You Are the Answer-2 (Bạn có câu trả lời-2) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Bạn có câu trả lời-2 được thu thập trong album 24 [2003] -2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Bạn có câu trả lời-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Bạn có câu trả lời-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Bạn có câu trả lời-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Bạn có câu trả lời-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Bạn có câu trả lời-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace