A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Free to Fly-1 (Miễn phí để bay-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Lời bài hát có nghĩa là: Từ & âm nhạc bởi joel lindsay & tony wood

When I said that I would follow
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi nói rằng tôi sẽ làm theo
It was with an honest heart
Lời bài hát có nghĩa là: Nó đã với một tấm lòng trung thực
But I didn't fully understand the cost
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi đã không hiểu đầy đủ về các chi phí
'cause there are saints throughout the ages
Lời bài hát có nghĩa là: vì có những vị thánh trong suốt các thời đại
And there are those today
Lời bài hát có nghĩa là: Và có những hôm nay
Who show us what it really means to carry the cross
Lời bài hát có nghĩa là: Ai cho chúng ta thấy những gì nó thực sự có nghĩa là để mang Thánh giá
That only fuels my devotion
Lời bài hát có nghĩa là: Mà chỉ nhiên liệu của tôi cống hiến
No matter what comes I will say
Lời bài hát có nghĩa là: Không có vấn đề gì đến tôi sẽ nói

(chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (điệp khúc)
Yes, I believe
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng
I believe with all that is in me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng với tất cả những gì trong tôi
Yes, I believe
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng
Though the world rises up against me
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù trên thế giới tăng lên chống lại tôi
I will be faithful
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ được trung thành
To the choice I have made
Lời bài hát có nghĩa là: Với sự lựa chọn tôi đã thực hiện
I am determined
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xác định
I will not be ashamed
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ không được xấu hổ
To live so the whole world can see
Lời bài hát có nghĩa là: Sống như vậy trên toàn thế giới có thể nhìn thấy
That yes, I believe
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì có, tôi tin rằng

There will never be a reason
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ không bao giờ có một lý do
To lose this confidence
Lời bài hát có nghĩa là: Để mất niềm tin này
For I have found where my assurance lies
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã tìm thấy nơi mà tôi đảm bảo nằm
It is not in my own power
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không phải là quyền lực của riêng tôi
But in who my savior is
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng trong những người cứu Chúa của tôi
And the truth of this conviction
Lời bài hát có nghĩa là: Và sự thật của niềm tin này
Makes me shout to the sky
Lời bài hát có nghĩa là: Làm cho tôi kêu la cho bầu trời

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)

Yes, I believe he is risen
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng ông tăng
Yes, I believe we are forgiven
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng chúng tôi được tha thứ
Yes, I believe and one day we'll see him
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin và một ngày chúng ta sẽ thấy anh ta
And together we'll say
Lời bài hát có nghĩa là: Và cùng nhau chúng ta sẽ nói

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)

Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát-2 Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát-3 Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Vâng, tôi tin rằng-1 được thu thập trong album Miễn phí để bay-1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Vâng, tôi tin rằng-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Vâng, tôi tin rằng-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Vâng, tôi tin rằng-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Vâng, tôi tin rằng-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Vâng, tôi tin rằng-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace