Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X-18 (X-18) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Glasperlenspiel (Glasperlenspiel)

Album: X-day (X-ngày)

Ich wollt vergessen
Lời bài hát có nghĩa là: Ich wollt vergessen
Dass die Welt sich dreht
Lời bài hát có nghĩa là: Dass die Welt sich dreht
Hab viel getrunken
Lời bài hát có nghĩa là: HAB viel getrunken
Doch mich leer gefühlt
Lời bài hát có nghĩa là: DOCH mich leer gefühlt
Ich bin mit trocknen Lippen aufgewacht
Lời bài hát có nghĩa là: Ich bin mit trocknen Lippen aufgewacht
Als wenn man nächtelang durch Wüsten geht
Lời bài hát có nghĩa là: ALS wenn người đàn ông nächtelang durch Wüsten geht
Ich hatt' die Kraft nicht
Lời bài hát có nghĩa là: Ich hatt' die Kraft nicht
Etwas zu verändern
Lời bài hát có nghĩa là: Etwas zu verändern
Als ich ausgelaugt und durstig war
Lời bài hát có nghĩa là: ALS ich ausgelaugt und durstig chiến tranh
Die Dürre wollt' einfach nicht gehen
Lời bài hát có nghĩa là: Die Dürre wollt' einfach nicht gehen
Hab so lang gewartet auf den Regen
Lời bài hát có nghĩa là: Người như vậy lang gewartet auf den Regen

So war das Leben bis zum Tag X
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy chiến tranh das Leben bis zum từ khóa X
Seit dem du mir wieder neue Kraft gibst
Lời bài hát có nghĩa là: Seit dem du mir wieder neue Kraft gibst
Seit diesem einen Tag
Lời bài hát có nghĩa là: Seit diesem einen từ khóa
Als ich dich traf
Lời bài hát có nghĩa là: ALS ich dich traf
Sind meine Sinne endlich wieder da
Lời bài hát có nghĩa là: Sind meine Sinne endlich wieder da

Du bist wie Wasser auf meinen Lippen
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist wie Wasser auf meinen Lippen
Du machst mich wieder stark
Lời bài hát có nghĩa là: Du machst mich wieder stark
Du bist das Wasser auf meinen Lippen
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist das Wasser auf meinen Lippen
Mein Kopf ist endlich wieder klar
Lời bài hát có nghĩa là: Mein Kopf ist endlich wieder đã sẵn sàng

Hab mich verirrt in dieser Stadt
Lời bài hát có nghĩa là: HAB mich verirrt trong dieser Stadt
Die mich auslaugt und durstig macht
Lời bài hát có nghĩa là: Chết mich auslaugt und durstig macht
Die wohl niemals Pause hat
Lời bài hát có nghĩa là: Die wohl niemals tạm dừng hat
Doch du gibst mir neue Kraft
Lời bài hát có nghĩa là: DOCH du gibst mir neue Kraft

(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)

Ich hatt' vergessen
Lời bài hát có nghĩa là: Ich hatt' vergessen
Was mir wirklich fehlt
Lời bài hát có nghĩa là: Là mir wirklich fehlt
Hab jedes Sandkorn einzeln umgedreht
Lời bài hát có nghĩa là: Người jedes Sandkorn einzeln umgedreht
Der Regen war für mich schon tot geglaubt
Lời bài hát có nghĩa là: Der Regen chiến für mich schon tot geglaubt
Ich spür' ihn leise sanft auf meiner Haut
Lời bài hát có nghĩa là: Ich spür' ihn leise sanft auf meiner Haut

So war das Leben bis zum Tag X
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy chiến tranh das Leben bis zum từ khóa X
Seit dem du mir wieder neue Kraft gibst
Lời bài hát có nghĩa là: Seit dem du mir wieder neue Kraft gibst
Seit diesem einen Tag
Lời bài hát có nghĩa là: Seit diesem einen từ khóa
Als ich dich traf
Lời bài hát có nghĩa là: ALS ich dich traf
Sind meine Sinne endlich wieder da
Lời bài hát có nghĩa là: Sind meine Sinne endlich wieder da

Du bist wie Wasser auf meinen Lippen
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist wie Wasser auf meinen Lippen
Du machst mich wieder stark
Lời bài hát có nghĩa là: Du machst mich wieder stark
Du bist das Wasser auf meinen Lippen
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist das Wasser auf meinen Lippen
Mein Kopf ist endlich wieder klar
Lời bài hát có nghĩa là: Mein Kopf ist endlich wieder đã sẵn sàng

(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)

Du bist mehr als ich brauch'
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist mehr als ich brauch'
Du füllst mich mit Leben
Lời bài hát có nghĩa là: Du füllst mich mit Leben
Und du holst mich hier raus
Lời bài hát có nghĩa là: Und du holst mich hier raus
Aus der Wüste der Stadt
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Wüste der Stadt
Du bist mehr als ich brauch'
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist mehr als ich brauch'
Du füllst mich mit Leben
Lời bài hát có nghĩa là: Du füllst mich mit Leben
Und du holst mich hier raus
Lời bài hát có nghĩa là: Und du holst mich hier raus
Aus der Wüste der Stadt
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Wüste der Stadt
Bringst mir endlich den Regen
Lời bài hát có nghĩa là: Bringst mir endlich den Regen

(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)

Du bist wie Wasser auf meinen Lippen
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist wie Wasser auf meinen Lippen
Du machst mich wieder stark
Lời bài hát có nghĩa là: Du machst mich wieder stark
Du bist das Wasser auf meinen Lippen
Lời bài hát có nghĩa là: Du bist das Wasser auf meinen Lippen
Mein Kopf ist endlich wieder klar
Lời bài hát có nghĩa là: Mein Kopf ist endlich wieder đã sẵn sàng

(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
(Oh oh oh)
Lời bài hát có nghĩa là: (Oh oh oh)
X-18 (X-18) Lời bài hát X-18 (X-18) Lời bài hát-2 X-18 (X-18) Lời bài hát-3
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của X-18 được thu thập trong album X-ngày do ca sĩ Glasperlenspiel tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của X-18. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào X-18. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Glasperlenspiel. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của X-18 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của X-18 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của X-18 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.