A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-7 (Vô giá trị-7) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Điểm Tin món quà ân sủng-1)

I woke up today with a revelation
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tỉnh dậy vào ngày hôm nay với một sự mặc khải
An introduction to the truth
Lời bài hát có nghĩa là: Giới thiệu về sự thật
I knew the world was round
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết thế giới đổi vòng
What goes up comes down
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì đi đi xuống
And maybe I
Lời bài hát có nghĩa là: Và có lẽ tôi
Finally got it figured out
Lời bài hát có nghĩa là: Nó cuối cùng đã tìm ra
Chorus
Lời bài hát có nghĩa là: Điệp khúc
A moment is worthless
Lời bài hát có nghĩa là: Một chút thời gian là vô giá trị
No meaning, purpose
Lời bài hát có nghĩa là: Không có ý nghĩa, mục đích
Every breath is just wasted
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi hơi thở chỉ là lãng phí
If you are not the center of my world
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn không phải là trung tâm của thế giới của tôi
I'm just drifting, barely existing
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi 'm chỉ trôi, hầu như không sẵn có
Every minute without you
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi phút mà không có bạn
Is worthless
Lời bài hát có nghĩa là: Là vô giá trị
You know the state of my condition
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn biết trạng thái của tình trạng của tôi
And yet you hold me anyway
Lời bài hát có nghĩa là: Và nào được nêu ra bạn giữ tôi anyway
So I won't take a step unless it's your direction
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy tôi sẽ không đi một bước, trừ khi đó là chỉ đạo của bạn
Where was I
Lời bài hát có nghĩa là: Anh đã ở đâu
Before I finally realized
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi tôi cuối cùng đã nhận ra
Chorus
Lời bài hát có nghĩa là: Điệp khúc
There's a void in my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một khoảng trống trong trái tim tôi
Where it's empty and dark
Lời bài hát có nghĩa là: Nó ở đâu có sản phẩm nào và bóng tối
Without You and Your love
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu không có bạn và tình yêu của bạn
Lord, I'm broken apart
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa ơi, tôi bị hỏng ngoài
I surrender my life
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đầu hàng cuộc sống của tôi
To be right where You are
Lời bài hát có nghĩa là: Có phải bạn đang ở đâu
Worthless-7 (Vô giá trị-7) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Vô giá trị-7 được thu thập trong album Điểm Tin món quà ân sủng-1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Vô giá trị-7. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Vô giá trị-7. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Vô giá trị-7 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Vô giá trị-7 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Vô giá trị-7 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace