A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Whorehoppin (Shit, Goddamn) (Whorehoppin (Shit, kiếp)) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Eagles of Death Metal (Đại bàng của Death Metal)

Album: Peace Love Death Metal (Hòa bình yêu Death Metal)

Smell those sweet young things.
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm nhận những điều trẻ ngọt ngào.
Looky here, this one's got black hair.
Lời bài hát có nghĩa là: Looky ở đây, điều này đã có mái tóc màu đen.
She's like a death metal queen...
Lời bài hát có nghĩa là: Cô ấy giống như một nữ hoàng kim loại chết...
Struttin' sluts all through that whorehoppin' scene.
Lời bài hát có nghĩa là: Struttin' sluts tất cả thông qua đó whorehoppin' cảnh.
Makes me say...
Lời bài hát có nghĩa là: Làm cho tôi nói...

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]
Shit, goddamn! I'm a man? I'm a man?
Lời bài hát có nghĩa là: Chết tiệt, chết tiệt! Tôi là một người đàn ông? Tôi là một người đàn ông?
Yes!
Lời bài hát có nghĩa là: Có!
I said shit goddamn! I'm a man!!
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói shit chết tiệt! Tôi là một người đàn ông!!

Ride lightning fast for fuel.
Lời bài hát có nghĩa là: Đi xe lightning nhanh chóng cho nhiên liệu.
Cross the desert at the speed of sound!
Lời bài hát có nghĩa là: Vượt qua sa mạc với tốc độ của âm thanh!
I've got the night and I've got my gun.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã có đêm và tôi có súng của tôi.
I can't lose cos I'm the Devil's favorite son.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thể mất vì tôi của quỷ yêu thích của con trai.
Make's me say...
Lời bài hát có nghĩa là: Thực hiện của tôi nói...

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]

We're the kids of the blazing sun!!
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta những đứa trẻ của mặt trời blazing!!
We've got the desert, got the sand, and our guns!
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi đã có các sa mạc, có cát và súng của chúng tôi!
We love the whorehoppin, that ain't no lie...
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi yêu whorehoppin, mà không phải là không nói dối...
You could tell by the devilish look in our eyes!!...
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể cho biết bởi hình quỷ trong mắt của chúng tôi!! ...

Goddamn! I'm a man. I'm a man. I said, shit Goddamn !! I'm a man!
Lời bài hát có nghĩa là: Khốn kiếp! Tôi là một người đàn ông. Tôi là một người đàn ông. Tôi đã nói, khốn kiếp! Tôi là một người đàn ông!
Whorehoppin (Shit, Goddamn) (Whorehoppin (Shit, kiếp)) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Whorehoppin (Shit, kiếp) được thu thập trong album Hòa bình yêu Death Metal do ca sĩ Đại bàng của Death Metal tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Whorehoppin (Shit, kiếp). Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Whorehoppin (Shit, kiếp). Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Đại bàng của Death Metal. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Whorehoppin (Shit, kiếp) để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Whorehoppin (Shit, kiếp) trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Whorehoppin (Shit, kiếp) miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.