A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wall to Wall (Tường tường) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Bay quốc tế nghệ thuật sang trọng-1)

My nigga Raekwon talkin', uh-huh
Lời bài hát có nghĩa là: My nigga Raekwon nói, uh-huh
Everythin' you want you don't need
Lời bài hát có nghĩa là: Everythin' bạn muốn bạn không cần
And don't believe everythin' you read
Lời bài hát có nghĩa là: Và không tin rằng everythin' bạn đọc
And only have what you see
Lời bài hát có nghĩa là: Và chỉ có những gì bạn nhìn thấy

I said I won't, I don't need it, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói tôi sẽ không, tôi không cần nó, Yeah
Don't believe everythin' you read, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Không tin everythin' bạn đọc, có
Only have what you see, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ có những gì bạn thấy, có
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lời bài hát có nghĩa là: Người đàn ông, shit này là nó là gì, Yeah, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là "Xin chào", oh, Chúa ơi
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang cố thoát ra, ai gọi?
Your bitch turned down, this shit is love
Lời bài hát có nghĩa là: Chó của bạn đã từ chối, shit này là tình yêu
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và tôi cảm thấy niggas yêu thương, chúng ta đi
We're goin' to walk, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Bọn ta đi bộ, tường tường
My money's stacked up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Tiền của tôi chồng lên, tường tường
My shows' packed up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Của tôi cho thấy đóng gói lên, tường tường
Her ass stepped up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Ass của cô bước lên, tường tường
Got my money up, we, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Nhận tiền của tôi lên, chúng ta, chúng ta đi

Clear view, dark tints
Lời bài hát có nghĩa là: Nhìn rõ ràng, tối tints
Hustle by the park bench
Lời bài hát có nghĩa là: Hustle bởi bàn ghế dã ngoại
White top, blue tops
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu trang trắng, xanh ngọn
Niggas I don't call friends
Lời bài hát có nghĩa là: Niggas tôi không gọi cho bạn bè
('Til they called it love)
Lời bài hát có nghĩa là: ('Til họ gọi nó là tình yêu)
Called my niggas, grabbed their hammers
Lời bài hát có nghĩa là: Được gọi là niggas của tôi, nắm lấy búa của họ
('Bout to go to war)
Lời bài hát có nghĩa là: ('Bout để đi đến chiến tranh)
Prices on your head, I'm a spend it
Lời bài hát có nghĩa là: Giá trên đầu của bạn, tôi là một chi tiêu nó
Everythin' in that showroom, nigga, I was in it
Lời bài hát có nghĩa là: Everythin' trong đó phòng trưng bày, nigga, tôi đã ở trong đó
On my son, I was in it, I was in it
Lời bài hát có nghĩa là: Ngày con trai tôi, tôi đã ở đó, tôi đã ở trong đó
Dirty money, ten chains, I be shinin', I ain't meant it
Lời bài hát có nghĩa là: Bẩn tiền bạc, dây chuyền mười, tôi shinin', tôi không có nghĩa là nó
I'm shinin' every minute
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang shinin' mỗi phút
Soft to the hard rock, Hard Rock Casino
Lời bài hát có nghĩa là: Mềm để hard rock, Hard Rock Casino
Me and shorty watchin' Nino in the hardtop
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và shorty xem ' Nino trong hardtop
I done counted ten mills whenever I drop
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thực hiện tính mười mills bất cứ khi nào tôi thả
Me and Chinx poppin' bottles out on ?
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và Chinx Poppin ' chai ra trên?

I don't need it, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không cần nó, Yeah
Don't believe everythin' you read, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Không tin everythin' bạn đọc, có
Only have what you see, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ có những gì bạn thấy, có
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lời bài hát có nghĩa là: Người đàn ông, shit này là nó là gì, Yeah, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là "Xin chào", oh, Chúa ơi
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang cố thoát ra, ai gọi?
Your bitch turned down, this shit is love
Lời bài hát có nghĩa là: Chó của bạn đã từ chối, shit này là tình yêu
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và tôi cảm thấy niggas yêu thương, chúng ta đi
We're goin' to walk, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Bọn ta đi bộ, tường tường
My money's stacked up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Tiền của tôi chồng lên, tường tường
My shows' packed up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Của tôi cho thấy đóng gói lên, tường tường
Her ass stepped up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Ass của cô bước lên, tường tường
Got my money up, we, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Nhận tiền của tôi lên, chúng ta, chúng ta đi

Frozen fish scale, you better go to Ishmael
Lời bài hát có nghĩa là: Đông lạnh quy mô cá, bạn nên đi đến Ishmael
Tiger-skin hammers sittin' by the Benz grill
Lời bài hát có nghĩa là: Tiger-da búa sittin' bởi các Benz grill
Not's a hundreds, it's lunch, kid, play fair
Lời bài hát có nghĩa là: Không phải của một trăm, đó là bữa ăn trưa, đứa trẻ, chơi công bằng
Stay here, feed your brother, be's a one, shit
Lời bài hát có nghĩa là: Ở đây, nguồn cấp dữ liệu của bạn trai, của một, chết tiệt
Enough money to slum kids, kings will pillows
Lời bài hát có nghĩa là: Trẻ em đủ tiền để khu ổ chuột, kings sẽ gối
Leave your body, yo, under the dumpsters
Lời bài hát có nghĩa là: Rời khỏi cơ thể của bạn, Anh, dưới các dumpsters
Take money suitcases, bracelets and cake mix
Lời bài hát có nghĩa là: Mất tiền vali, vòng và bánh mix
Come out the hole, this is weight flakes
Lời bài hát có nghĩa là: Đi ra ngoài lỗ, đây là trọng lượng mảnh
So much bread, we build lead houses
Lời bài hát có nghĩa là: Bánh mì rất nhiều, chúng tôi xây dựng nhà ở dẫn
Run in the shed, seen dead thousands
Lời bài hát có nghĩa là: Chạy trong chết rụng, nhìn thấy hàng ngàn
Faces, we call 'em big noses
Lời bài hát có nghĩa là: Khuôn mặt, chúng tôi gọi 'em mũi lớn
Flashin' in the farmer shit, grubbed up niggas is wasted
Lời bài hát có nghĩa là: Flashin' trong các shit nông dân, grubbed lên niggas là lãng phí

I don't need it, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không cần nó, Yeah
Don't believe everythin' you read, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Không tin everythin' bạn đọc, có
Only have what you see, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ có những gì bạn thấy, có
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lời bài hát có nghĩa là: Người đàn ông, shit này là nó là gì, Yeah, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là "Xin chào", oh, Chúa ơi
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang cố thoát ra, ai gọi?
Your bitch turned down, this shit is love
Lời bài hát có nghĩa là: Chó của bạn đã từ chối, shit này là tình yêu
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và tôi cảm thấy niggas yêu thương, chúng ta đi
We're goin' to walk, goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta đi bộ, đi đi
My money's stacked up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Tiền của tôi chồng lên, tường tường
My shows' packed up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Của tôi cho thấy đóng gói lên, tường tường
Her ass stepped up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Ass của cô bước lên, tường tường
Got my money up
Lời bài hát có nghĩa là: Nhận tiền của tôi lên

Yo, whip my feet up
Lời bài hát có nghĩa là: Yo, tận dụng để bàn chân của tôi
Gettin' manicures in a zap and spectacular visuals
Lời bài hát có nghĩa là: Móng tay móng chân Gettin' zap một và hình ảnh ngoạn mục
Niggas be camera phonin' up my movement
Lời bài hát có nghĩa là: Niggas là máy ảnh phonin' lên di chuyển của tôi
Everythin' we do to sit and take precedents
Lời bài hát có nghĩa là: Everythin' chúng tôi làm để ngồi và có tiền lệ
While we go stackin' procedurals
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi chúng tôi đi stackin' loại
Niggas starvin' to know just how we do it
Lời bài hát có nghĩa là: Niggas starvin' cho biết chỉ, làm thế nào chúng tôi làm điều đó
Absolutely be stayin' the money every night (Dracula)
Lời bài hát có nghĩa là: Hoàn toàn ở tiền mỗi đêm (Dracula)
Niggas, stay up in it like Jamaicans and stay in the maximum
Lời bài hát có nghĩa là: Niggas, ở trong đó như Jamaicans và ở lại trong tối đa
Difficult to predict, I'm calculated like algebra
Lời bài hát có nghĩa là: Rất khó để dự đoán, tôi đang tính toán như đại số
'Cause the money traced back to them diamond mines out in Africa
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tiền ngược trở lại họ kim cương mỏ ra ở châu Phi
We in the future with it though, closin' my eyes for pictures
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi trong tương lai với nó mặc dù, closin' mắt của tôi cho hình ảnh
Phone'd have me speak with holograms when I'm buildin' with bitches
Lời bài hát có nghĩa là: Điện thoại sẽ có tôi nói chuyện với holograms khi tôi thứ với chó
And then I bang 'em like body slammin', one-handin' 'em ishes
Lời bài hát có nghĩa là: Và sau đó tôi bang chúng giống như cơ thể slammin', một trong những handin' chúng ishes
Like I was sellin' warheads and I'm baggage handlin' missiles
Lời bài hát có nghĩa là: Như tôi đã móc đầu đạn và tôi giữ hành handlin' tên lửa
Fuck it, decided to blow and Em just bein' silly
Lời bài hát có nghĩa là: Chết tiệt, quyết định thổi và Em chỉ bein' ngớ ngẩn
With a bob and a step and a charisma like I sit on a billi
Lời bài hát có nghĩa là: Với một bob và một bước tiến và một charisma như tôi ngồi trên một billi
And for the five percent with the signs and 'em ones that really get me
Lời bài hát có nghĩa là: Và phần trăm năm với các dấu hiệu và 'em những người mà thực sự có được tôi
I got a lot to do with civilizin' account and I'm busy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có rất nhiều để làm với civilizin' tài khoản và tôi đang bận rộn

I don't need it, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không cần nó, Yeah
Don't believe everythin' you read, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Không tin everythin' bạn đọc, có
Only have what you see, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ có những gì bạn thấy, có
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lời bài hát có nghĩa là: Người đàn ông, shit này là nó là gì, Yeah, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là "Xin chào", oh, Chúa ơi
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang cố thoát ra, ai gọi?
Your bitch turned down, this shit is love
Lời bài hát có nghĩa là: Chó của bạn đã từ chối, shit này là tình yêu
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và tôi cảm thấy niggas yêu thương, chúng ta đi
We're goin' to walk, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Bọn ta đi bộ, tường tường
My money's stacked up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Tiền của tôi chồng lên, tường tường
My shows' packed up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Của tôi cho thấy đóng gói lên, tường tường
Her ass stepped up, wall to wall
Lời bài hát có nghĩa là: Ass của cô bước lên, tường tường
Got my money up, we, we're goin' to walk
Lời bài hát có nghĩa là: Nhận tiền của tôi lên, chúng ta, chúng ta đi

Salute, salute
Lời bài hát có nghĩa là: Chào, chào
Yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Có

Montana, what up, baby?
Lời bài hát có nghĩa là: Montana, điều gì sẽ xảy ra, em bé không?
Word up, you know what it is, my nigga
Lời bài hát có nghĩa là: Từ lên, bạn biết nó là gì, nigga của tôi
Louis Rich right here, baby
Lời bài hát có nghĩa là: Louis giàu ngay ở đây, em bé
Yeah, get it
Lời bài hát có nghĩa là: Yeah, làm cho nó
You know what this is, nigga
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có biết đây là nigga
Wall to Wall (Tường tường) Lời bài hát Wall to Wall (Tường tường) Lời bài hát-2 Wall to Wall (Tường tường) Lời bài hát-3 Wall to Wall (Tường tường) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tường tường được thu thập trong album Bay quốc tế nghệ thuật sang trọng-1 do ca sĩ Raekwon tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tường tường. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tường tường. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Raekwon. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tường tường để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tường tường trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tường tường miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.