A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voodoo (Voodoo) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Rusted Root (Ăn mòn kết cấu chủ)

Album: Remember-3 (Nhớ-3)

I saw the bird climbing through the wicked wind,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy con chim leo qua Gió độc ác,
Well I saw the dream, climbing up so high,
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng tôi đã thấy những giấc mơ, leo lên cao như vậy,
Although the herd rummaged in the shadow,
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù các đàn gia súc rummaged trong bóng tối,
Well I lived my scene well the scene,
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng tôi đã sống cảnh của tôi cũng cảnh,
The seen, I saw well, rah-he, wicked wind,
Lời bài hát có nghĩa là: Nhìn thấy, tôi đã thấy, rah-he, Gió độc ác,
Rah-he, rah-he, wicked wind, rah-he
Lời bài hát có nghĩa là: Rah-he, rah-he, Gió độc ác, rah-ông

I saw the bird had wrestled in the wicked shadow,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy con chim đã vật lộn trong bóng tối độc ác,
I lived my sound oh yes the scene,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sống âm thanh của tôi oh yeah cảnh,
The seen, I saw. Although the herd was rather large
Lời bài hát có nghĩa là: Nhìn thấy, tôi đã thấy. Mặc dù các đàn gia súc lớn
I watched them slowly.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã xem chúng từ từ.
Trip to the sound oh yes the scene, the seen, I saw, as we go
Lời bài hát có nghĩa là: Chuyến đi đến những âm thanh oh yeah cảnh, nhìn thấy, tôi thấy, khi chúng tôi đi

Rah-he, wicked wind,
Lời bài hát có nghĩa là: Rah-he, Gió độc ác,
Rah-he, rah-he, wicked wind,
Lời bài hát có nghĩa là: Rah-he, rah-he, Gió độc ác,
Rah-he, rah, rah, rah, I live my sound oh yes,
Lời bài hát có nghĩa là: Rah-he, rah, rah, rah, tôi sống âm thanh của tôi oh yeah,
The scene, the seen, I saw.
Lời bài hát có nghĩa là: Trong bối cảnh đó, nhìn thấy, tôi đã thấy.
Although the herd was rather large I watched them slowly.
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù các đàn gia súc lớn tôi đã xem chúng từ từ.
Trip to the sound oh yes the scene, the seen, I saw, as we go.
Lời bài hát có nghĩa là: Chuyến đi đến âm thanh oh yeah cảnh, nhìn thấy, tôi thấy, khi chúng tôi đi.

Pray for your sun, Pray for your sun,
Lời bài hát có nghĩa là: Cầu nguyện cho bạn mặt trời, Pray cho mặt trời của bạn,
Heal before your sun,
Lời bài hát có nghĩa là: Chữa lành trước khi mặt trời của bạn,
Pray long before, Your sun,
Lời bài hát có nghĩa là: Cầu nguyện lâu trước khi mặt trời của bạn,
Your sun...Heal before me, Long before your sun,
Lời bài hát có nghĩa là: Mặt trời của bạn... Chữa lành trước khi tôi, lâu dài trước khi mặt trời của bạn,
Heal before me, Long before your sun,
Lời bài hát có nghĩa là: Chữa lành trước khi tôi, lâu dài trước khi mặt trời của bạn,
Heal before your sun, Pray long before your sun, saw,, as we go.
Lời bài hát có nghĩa là: Chữa lành trước khi mặt trời của bạn, hãy cầu nguyện lâu trước khi mặt trời của bạn, thấy,, khi chúng tôi đi.

Well I saw the bird climbing through the wicked wind,
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi thấy con chim leo qua Gió độc ác,
Well I saw the dream, climbing up so high,
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng tôi đã thấy những giấc mơ, leo lên cao như vậy,
Well although the herd rummaged in the shadows,
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù các đàn gia súc rummaged trong bóng tối,
Well I lived my scene well the scene, the seen,
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng tôi đã sống cảnh của tôi cũng cảnh, thấy,
I saw well, rah-he, wicked wind, rah-he,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy tốt, rah-he, Gió độc ác, rah-he,
Rah-he, wicked wind, rah-he
Lời bài hát có nghĩa là: Rah-he, Gió độc ác, rah-Anh
Voodoo (Voodoo) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Voodoo được thu thập trong album Nhớ-3 do ca sĩ Ăn mòn kết cấu chủ tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Voodoo. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Voodoo. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Ăn mòn kết cấu chủ. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Voodoo để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Voodoo trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Voodoo miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.