A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vice President Fruitley (Phó chủ tịch Fruitley) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Eels (Cá chình)

Album: Useless Trinkets: B-Sides, Soundtracks, Rarities and Unreleased 1996-2007-1 (Useless rẻ tiền: Mặt B, nhạc phim, của hiếm và không được phát hành năm 1996-2007-1)

Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
C'mon to where you need to go
Lời bài hát có nghĩa là: C'mon đến nơi bạn cần phải đi
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley

I think you know where I'm goin'
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghĩ rằng bạn biết nơi I 'm goin '
This song is all about you
Lời bài hát có nghĩa là: Bài hát này là tất cả về bạn
I wanna be with you
Lời bài hát có nghĩa là: Anh muốn ở bên em
Every day and night
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi ngày và đêm
'Cause I say...
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tôi nói...

Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
I think you know what to wear
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghĩ rằng bạn biết những gì để mặc
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
I'm really glad you're not square
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thật sự vui mừng bạn đang không vuông
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Oh, come on, baby
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, thôi nào, em bé
Oh, baby, baby, baby
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, em bé, em bé, em bé
I really think that maybe we could go
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể đi
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley

Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Oh, I think you're cool
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, tôi nghĩ rằng bạn đang mát mẻ
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Come on, let's drool
Lời bài hát có nghĩa là: Thôi nào, chúng ta hãy drool
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
Vice President Fruitley
Lời bài hát có nghĩa là: Phó chủ tịch Fruitley
La dee da doo...
Lời bài hát có nghĩa là: La dee da doo...
Vice President Fruitley (Phó chủ tịch Fruitley) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Phó chủ tịch Fruitley được thu thập trong album Useless rẻ tiền: Mặt B, nhạc phim, của hiếm và không được phát hành năm 1996-2007-1 do ca sĩ Cá chình tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Phó chủ tịch Fruitley. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Phó chủ tịch Fruitley. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Cá chình. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Phó chủ tịch Fruitley để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Phó chủ tịch Fruitley trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Phó chủ tịch Fruitley miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Cá chình