A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vibrate [DVD][Live] (Rung [DVD] [Live]) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Rufus Wainwright (Rufus Wainwright)

Album: Want Two (Muốn hai)

My phone's on vibrate for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi điện thoại về rung động cho bạn
Electroclash is karaoke to
Lời bài hát có nghĩa là: Electroclash là karaoke để
I tried to dance to Britney Spears
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã cố gắng để khiêu vũ với Britney Spears
I guess I'm getting on in years
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đoán tôi đang nhận được trong năm

My phone's on vibrate for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi điện thoại về rung động cho bạn
God knows what all these new drugs do
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa biết những gì tất cả các loại thuốc mới làm
I guess to have no more fears
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đoán có không có sợ hãi thêm
But still I always end up in tears
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng vẫn còn tôi luôn luôn kết thúc trong nước mắt

My phone's on vibrate for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi điện thoại về rung động cho bạn
But still I never ever feel from you
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng vẫn còn, tôi không bao giờ cảm thấy từ bạn
Pinocchio's now a boy who wants to turn
Lời bài hát có nghĩa là: Pinocchio bây giờ của một cậu bé người muốn biến
Back into a toy
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành một món đồ chơi
So call me, call me in the morning
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy hãy gọi cho tôi, gọi tôi vào buổi sáng
Call me in the night, so call me
Lời bài hát có nghĩa là: Gọi cho tôi vào ban đêm, vì vậy hãy gọi cho tôi
Call me anytime you like
Lời bài hát có nghĩa là: Gọi cho tôi bất cứ lúc nào bạn thích
My phone's on vibrate for you, for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi điện thoại về rung động cho bạn, cho bạn
Vibrate [DVD][Live] (Rung [DVD] [Live]) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Rung [DVD] [Live] được thu thập trong album Muốn hai do ca sĩ Rufus Wainwright tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Rung [DVD] [Live]. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Rung [DVD] [Live]. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Rufus Wainwright. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Rung [DVD] [Live] để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Rung [DVD] [Live] trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Rung [DVD] [Live] miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.