A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

These Foolish Things-254 (Điều ngu si-254) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Favorite Ballads [Collectables] (Yêu thích những bản ballad [Collectables])

Oh! Will you never let me be?
Lời bài hát có nghĩa là: Oh! Bạn sẽ không bao giờ cho tôi không?
Oh! Will you never set me free?
Lời bài hát có nghĩa là: Oh! Sẽ bạn không bao giờ giúp tôi miễn phí?
The ties that bound us
Lời bài hát có nghĩa là: Các mối quan hệ ràng buộc chúng tôi
Are still around us
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn xung quanh chúng ta
There's no escape that I can see
Lời bài hát có nghĩa là: Chỗ ở này có lối thoát mà tôi có thể nhìn thấy
And still those little things remain
Lời bài hát có nghĩa là: Và vẫn duy trì những điều nhỏ
That bring me happiness or pain
Lời bài hát có nghĩa là: Đó mang lại cho tôi hạnh phúc hay đau

A cigarette that bears a lipstick's traces
Lời bài hát có nghĩa là: Một điếu thuốc mang dấu vết một cây son
An airline ticket to romantic places
Lời bài hát có nghĩa là: Một vé máy bay hãng đến những nơi lãng mạn
And still my heart has wings
Lời bài hát có nghĩa là: Và vẫn còn trái tim có cánh
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
A tinkling piano in the next apartment
Lời bài hát có nghĩa là: Tinkling piano trong căn hộ cao cấp tiếp theo
Those stumbling words that told you what my heart meant
Lời bài hát có nghĩa là: Những từ stumbling đã nói với bạn những gì có nghĩa là trái tim của tôi
A fair ground's painted swings
Lời bài hát có nghĩa là: Một mặt đất chợ sơn đu
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
You came you saw you conquer'd me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đến bạn thấy bạn conquer'd tôi
When you did that to me
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đã làm điều đó với tôi
I knew somehow this had to be
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết bằng cách nào đó điều này có thể
The winds of March that make my heart a dancer
Lời bài hát có nghĩa là: Những cơn gió của ngày mà làm cho trái tim của tôi là một diễn viên múa
A telephone that rings but who's to answer?
Lời bài hát có nghĩa là: Một số điện thoại đó nhẫn, nhưng những người là để trả lời?
Oh, how the ghost of you clings!
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, làm thế nào những con ma của bạn lý!
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn

First daffodils and long excited cables
Lời bài hát có nghĩa là: Hoa thủy tiên vàng đầu tiên và cáp dài vui mừng
And candle lights on little corner tables
Lời bài hát có nghĩa là: Và ngọn nến sáng ngày ít góc bàn
And still my heart has wings
Lời bài hát có nghĩa là: Và vẫn còn trái tim có cánh
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
The park at evening when the bell has sounded
Lời bài hát có nghĩa là: Công viên tại buổi tối khi chuông có vẻ
The "Ile de France" with all the gulls around it
Lời bài hát có nghĩa là: "Ile de France" với tất cả các mòng biển xung quanh nó
The beauty that is Spring's
Lời bài hát có nghĩa là: Vẻ đẹp đó là mùa xuân
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
How strange how sweet to find you still
Lời bài hát có nghĩa là: Kỳ lạ như thế nào ngọt ngào như thế nào để tìm thấy bạn vẫn còn
These things are dear to me
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc này là thân yêu với tôi
They seem to bring you near to me
Lời bài hát có nghĩa là: Họ dường như mang lại cho bạn gần với tôi
The sigh of midnight trains in empty stations
Lời bài hát có nghĩa là: Sigh nửa đêm tàu ở trạm có sản phẩm nào
Silk stockings thrown aside dance invitations
Lời bài hát có nghĩa là: Bít tất lụa vứt sang một bên khiêu vũ thư mời
Oh, how the ghost of you clings!
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, làm thế nào những con ma của bạn lý!
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn

Gardenia perfume ling'ring on a pillow
Lời bài hát có nghĩa là: Gardenia ling'ring nước hoa trên một cái gối
Wild strawb'ries only seven francs a kilo
Lời bài hát có nghĩa là: Strawb'ries hoang dã chỉ bảy frăng một kg
And still my heart has wings
Lời bài hát có nghĩa là: Và vẫn còn trái tim có cánh
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
The smile of Garbo and the scent of roses
Lời bài hát có nghĩa là: Nụ cười của Garbo và hương thơm của Hoa hồng
The waiters whistling as the last bar closes
Lời bài hát có nghĩa là: Bồi bàn huýt sáo như thanh cuối cùng đóng cửa
The song that Crosby sings
Lời bài hát có nghĩa là: Bài hát Crosby hát
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
How strange how sweet to find you still
Lời bài hát có nghĩa là: Kỳ lạ như thế nào ngọt ngào như thế nào để tìm thấy bạn vẫn còn
These things are dear to me
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc này là thân yêu với tôi
They seem to bring you near to me
Lời bài hát có nghĩa là: Họ dường như mang lại cho bạn gần với tôi
The scent of smould'ring leaves, the wail of steamers
Lời bài hát có nghĩa là: Để lại hương thơm của smould'ring, than van của nồi hấp hơi
Two lovers on the street who walk like dreamers
Lời bài hát có nghĩa là: Hai người yêu trên đường phố người đi bộ như nằm mơ
Oh, how the ghost of you clings!
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, làm thế nào những con ma của bạn lý!
These foolish things remind me of you
Lời bài hát có nghĩa là: Những việc dại dột nhắc nhở tôi về bạn
These Foolish Things-254 (Điều ngu si-254) Lời bài hát These Foolish Things-254 (Điều ngu si-254) Lời bài hát-2

Thêm album từ Nat King Cole