A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Wonder of It All-1 (Sự kỳ diệu của nó tất cả-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Điểm Tin món quà ân sủng-1)

Hear the clock strike two a.m.
Lời bài hát có nghĩa là: Nghe đồng hồ đình công hai giờ sáng
Another sleepless night for you
Lời bài hát có nghĩa là: Một đêm không ngủ cho bạn
Oh, i have been there too
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, tôi đã có quá
But there is healing in the hand of God
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng đó chữa bệnh ở bàn tay của Thiên Chúa
He will cover everybody
Lời bài hát có nghĩa là: Ông sẽ bao gồm tất cả mọi người
He'll even touch someone like you
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ chạm vào người như anh

It's a natural thing to believe that
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một điều tự nhiên tin rằng
Something wonderful never comes easy
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó tuyệt vời không bao giờ đến dễ dàng
Let it go
Lời bài hát có nghĩa là: Để cho nó đi
There is power in the cross to heal us
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là sức mạnh trong thập tự giá để chữa lành chúng ta
There is freedom in the blood that Jesus offered to you
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là sự tự do trong máu Chúa Giêsu cung cấp cho bạn
So freely
Lời bài hát có nghĩa là: Như vậy một cách tự do

(Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Điệp khúc)
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Let your heart and your mind receive
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để trái tim của bạn và nhận được tâm trí của bạn
An answer to the call
Lời bài hát có nghĩa là: Câu trả lời cho cuộc gọi
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
The love of God - the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của Thiên Chúa - sự kỳ diệu của nó tất cả

Another day another twist in the road
Lời bài hát có nghĩa là: Một ngày một twist trên đường
A cloud upon your soul
Lời bài hát có nghĩa là: Một đám mây khi linh hồn của bạn
Don't let it take control
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng để nó mất kiểm soát
Don't be afraid to say the name
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng ngại để nói tên
He's there for those who call him
Lời bài hát có nghĩa là: Ông có cho những người gọi anh ta
He's your refuge from the cold
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là nơi ẩn náu của bạn từ lạnh

To love God is a curious thing
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu Thiên Chúa là một điều tò mò
The more you give it seems the more he brings
Lời bài hát có nghĩa là: Các thêm bạn cho nó có vẻ hơn ông đã mang
His love back to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình trở lại với bạn
In the presence of the holy spirit
Lời bài hát có nghĩa là: Sự hiện diện của Chúa Thánh thần
Bells ringing and i can hear the angels sing
Lời bài hát có nghĩa là: Chuông đổ chuông và tôi có thể nghe thấy các thiên thần hát
So clearly
Lời bài hát có nghĩa là: Như vậy rõ ràng

(Repeat Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Lặp lại điệp khúc)
(the answer is Jesus)
Lời bài hát có nghĩa là: (câu trả lời là Chúa Giêsu)
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
The love of God - the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của Thiên Chúa - sự kỳ diệu của nó tất cả

Let your heart and your mind receive
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để trái tim của bạn và nhận được tâm trí của bạn
Answer to the call
Lời bài hát có nghĩa là: Trả lời cuộc gọi
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
The love of God - the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của Thiên Chúa - sự kỳ diệu của nó tất cả
The Wonder of It All-1 (Sự kỳ diệu của nó tất cả-1) Lời bài hát The Wonder of It All-1 (Sự kỳ diệu của nó tất cả-1) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace