A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Wonder of It All-1 (Sự kỳ diệu của nó tất cả-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Điểm Tin món quà ân sủng-1)

Hear the clock strike two a.m.
Lời bài hát có nghĩa là: Nghe đồng hồ đình công hai giờ sáng
Another sleepless night for you
Lời bài hát có nghĩa là: Một đêm không ngủ cho bạn
Oh, i have been there too
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, tôi đã có quá
But there is healing in the hand of God
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng đó chữa bệnh ở bàn tay của Thiên Chúa
He will cover everybody
Lời bài hát có nghĩa là: Ông sẽ bao gồm tất cả mọi người
He'll even touch someone like you
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ chạm vào người như anh

It's a natural thing to believe that
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một điều tự nhiên tin rằng
Something wonderful never comes easy
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó tuyệt vời không bao giờ đến dễ dàng
Let it go
Lời bài hát có nghĩa là: Để cho nó đi
There is power in the cross to heal us
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là sức mạnh trong thập tự giá để chữa lành chúng ta
There is freedom in the blood that Jesus offered to you
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là sự tự do trong máu Chúa Giêsu cung cấp cho bạn
So freely
Lời bài hát có nghĩa là: Như vậy một cách tự do

(Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Điệp khúc)
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Let your heart and your mind receive
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để trái tim của bạn và nhận được tâm trí của bạn
An answer to the call
Lời bài hát có nghĩa là: Câu trả lời cho cuộc gọi
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
The love of God - the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của Thiên Chúa - sự kỳ diệu của nó tất cả

Another day another twist in the road
Lời bài hát có nghĩa là: Một ngày một twist trên đường
A cloud upon your soul
Lời bài hát có nghĩa là: Một đám mây khi linh hồn của bạn
Don't let it take control
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng để nó mất kiểm soát
Don't be afraid to say the name
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng ngại để nói tên
He's there for those who call him
Lời bài hát có nghĩa là: Ông có cho những người gọi anh ta
He's your refuge from the cold
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là nơi ẩn náu của bạn từ lạnh

To love God is a curious thing
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu Thiên Chúa là một điều tò mò
The more you give it seems the more he brings
Lời bài hát có nghĩa là: Các thêm bạn cho nó có vẻ hơn ông đã mang
His love back to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình trở lại với bạn
In the presence of the holy spirit
Lời bài hát có nghĩa là: Sự hiện diện của Chúa Thánh thần
Bells ringing and i can hear the angels sing
Lời bài hát có nghĩa là: Chuông đổ chuông và tôi có thể nghe thấy các thiên thần hát
So clearly
Lời bài hát có nghĩa là: Như vậy rõ ràng

(Repeat Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Lặp lại điệp khúc)
(the answer is Jesus)
Lời bài hát có nghĩa là: (câu trả lời là Chúa Giêsu)
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
The love of God - the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của Thiên Chúa - sự kỳ diệu của nó tất cả

Let your heart and your mind receive
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để trái tim của bạn và nhận được tâm trí của bạn
Answer to the call
Lời bài hát có nghĩa là: Trả lời cuộc gọi
Feel the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy sự kỳ diệu của nó tất cả
Sweet Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Ơi
The love of God - the wonder of it all
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của Thiên Chúa - sự kỳ diệu của nó tất cả
The Wonder of It All-1 (Sự kỳ diệu của nó tất cả-1) Lời bài hát The Wonder of It All-1 (Sự kỳ diệu của nó tất cả-1) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Sự kỳ diệu của nó tất cả-1 được thu thập trong album Điểm Tin món quà ân sủng-1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Sự kỳ diệu của nó tất cả-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Sự kỳ diệu của nó tất cả-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Sự kỳ diệu của nó tất cả-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Sự kỳ diệu của nó tất cả-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Sự kỳ diệu của nó tất cả-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace