Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Windswept Mercy (Lòng thương xót lộng gió) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Vô hạn cuộc sống)

Out we go, we've been ruthless
Lời bài hát có nghĩa là: Trong chúng tôi đi, chúng tôi đã tàn nhẫn
The tears of time, makes it endless
Lời bài hát có nghĩa là: Những giọt nước mắt của thời gian, làm cho nó vô tận
Give me another life
Lời bài hát có nghĩa là: Đưa cho tôi một cuộc sống
That will grant me with its solace
Lời bài hát có nghĩa là: Mà sẽ cấp cho tôi với sự an ủi của nó

Watch it burn
Lời bài hát có nghĩa là: Xem nó đốt cháy

The need for light
Lời bài hát có nghĩa là: Sự cần thiết cho ánh sáng
That would guide us
Lời bài hát có nghĩa là: Mà sẽ hướng dẫn cho chúng tôi
Has gone away
Lời bài hát có nghĩa là: Đã đi xa
While we progressed
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi chúng tôi tiến triển
Tell me now, does it die
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi biết bây giờ, nó chết
When we turn our heads
Lời bài hát có nghĩa là: Khi chúng tôi lần lượt đứng đầu của chúng tôi
And walk away
Lời bài hát có nghĩa là: Và đi bộ

Walk away
Lời bài hát có nghĩa là: Đi bộ

The winds swept all of our mercy
Lời bài hát có nghĩa là: Những cơn gió xuôi tất cả lòng thương xót của chúng tôi
It won't never ever come back
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ không bao giờ trở lại
Now the pain we feel is worthy
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ chúng tôi cảm thấy đau đớn là xứng đáng
Watch us carry the final collapse
Lời bài hát có nghĩa là: Xem chúng tôi thực hiện sự sụp đổ cuối cùng
The final collapse
Lời bài hát có nghĩa là: Sự sụp đổ cuối cùng

What can we do?
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi có thể làm gì?
Resurrect the ashes?
Lời bài hát có nghĩa là: Hồi sinh tro?
Can we stick it through?
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi có thể dính nó qua không?
And forgive ourselves?
Lời bài hát có nghĩa là: Và tha thứ cho bản thân?
Our minds are covered with dust
Lời bài hát có nghĩa là: Tâm trí của chúng tôi được bảo hiểm với bụi
Our needs are filthy
Lời bài hát có nghĩa là: Nhu cầu của chúng tôi là bẩn thỉu
Our hands are tied but we still see
Lời bài hát có nghĩa là: Bàn tay của chúng tôi được gắn, nhưng chúng tôi vẫn thấy
That we are guilty
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng chúng ta đang phạm tội
So deliver us from broken dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy có thể cung cấp cho chúng tôi từ những giấc mơ tan vỡ
Return us from this mental siege
Lời bài hát có nghĩa là: Trở lại với chúng tôi từ này bao vây tâm thần
Throw us back in the cradle of time
Lời bài hát có nghĩa là: Ném chúng ta trở lại trong cái nôi của thời gian
And heal our desperate ways...
Lời bài hát có nghĩa là: Và chữa lành cách tuyệt vọng của chúng tôi...

The winds swept all of our mercy
Lời bài hát có nghĩa là: Những cơn gió xuôi tất cả lòng thương xót của chúng tôi
It won't never ever come back
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ không bao giờ trở lại
Now the pain we feel is worthy
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ chúng tôi cảm thấy đau đớn là xứng đáng
Watch us carry the final collapse
Lời bài hát có nghĩa là: Xem chúng tôi thực hiện sự sụp đổ cuối cùng
The final collapse
Lời bài hát có nghĩa là: Sự sụp đổ cuối cùng

Out we go, out we go
Lời bài hát có nghĩa là: Ra đi, ra đi
The Windswept Mercy (Lòng thương xót lộng gió) Lời bài hát The Windswept Mercy (Lòng thương xót lộng gió) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Lòng thương xót lộng gió được thu thập trong album Vô hạn cuộc sống do ca sĩ Soilwork tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Lòng thương xót lộng gió. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Lòng thương xót lộng gió. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Soilwork. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Lòng thương xót lộng gió để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Lòng thương xót lộng gió trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Lòng thương xót lộng gió miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.