A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Tình yêu của Chúa Kitô-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: The Love of Christ (Tình yêu của Chúa Kitô)

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
How long (how long)
Lời bài hát có nghĩa là: Bao lâu (bao lâu)
How wide (how wide)
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào rộng (làm thế nào nhiều)
Is the love of Christ
Lời bài hát có nghĩa là: Là tình yêu của Chúa Kitô
How deep (how deep)
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu sắc như thế nào (như thế nào sâu)
How high (how high)
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào cao (cao như thế nào)
Is the love of Christ
Lời bài hát có nghĩa là: Là tình yêu của Chúa Kitô

It would take ten thousand lifetimes
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ mất mười ngàn kiếp sống
To comprehend, a love with no beginning
Lời bài hát có nghĩa là: Để thấu hiểu, một tình yêu với khởi đầu không có
A love that knows no end
Lời bài hát có nghĩa là: Một tình yêu mà biết không có kết thúc

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

More than any heart could measure or ever hold
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim nhiều hơn bất kỳ có thể đo hoặc từng nắm giữ
His love could fill the oceans
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình có thể điền vào các đại dương
'Til they overflowed
Lời bài hát có nghĩa là: 'Til họ tràn

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

Higher than the mountains
Lời bài hát có nghĩa là: Cao hơn các ngọn núi
Deeper than the ocean
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu hơn các đại dương
Farther than the reach of the sky
Lời bài hát có nghĩa là: Xa hơn so với tầm với của bầu trời
Wider than the heavens
Lời bài hát có nghĩa là: Rộng hơn thiên đường
Longer than forever
Lời bài hát có nghĩa là: Còn hơn mãi mãi
Greater is the love of Christ
Lời bài hát có nghĩa là: Lớn hơn là tình yêu của Chúa Kitô

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Love of Christ-1 (Tình yêu của Chúa Kitô-1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tình yêu của Chúa Kitô-1 được thu thập trong album Tình yêu của Chúa Kitô do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tình yêu của Chúa Kitô-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tình yêu của Chúa Kitô-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tình yêu của Chúa Kitô-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tình yêu của Chúa Kitô-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tình yêu của Chúa Kitô-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace