A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Tình yêu anh đã dành cho bạn) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: The Whole Truth-3 (Toàn bộ sự thật-3)

When you're living for the love of
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang sống cho tình yêu
A lifetime
Lời bài hát có nghĩa là: Một đời
You wonder if the waiting will ever end
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn tự hỏi, nếu chờ đợi sẽ bao giờ kết thúc
And the right from the wrong
Lời bài hát có nghĩa là: Và ngay từ sai
That you've guarded so long
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng bạn đã bảo vệ lâu
Is closer that it's ever been
Lời bài hát có nghĩa là: Là địa điểm gần nhất mà nó chưa bao giờ
But sometimes a moment of weakness
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng đôi khi là một khoảnh khắc của sự yếu đuối
Can sacrifice the treasure of time
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể hy sinh trong kho báu của thời gian
And cause you to miss the miracle
Lời bài hát có nghĩa là: Và làm bạn bỏ lỡ các phép lạ
That god longs for you to find
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa là chờ đợi cho bạn để tìm

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
There's a love he has for you
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một tình yêu anh đã dành cho bạn
There's a heart that he's been saving
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một trái tim ông đã tiết kiệm
There's a joy beyond all measure
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một niềm vui vượt tất cả biện pháp
That only comes from waiting
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ đến từ chờ đợi
There's a love he has for you
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một tình yêu anh đã dành cho bạn
It's more than the hope you're holding to
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là nhiều hơn so với hy vọng bạn đang nắm giữ để
And you will find the only love that's true
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn sẽ tìm thấy tình yêu chỉ là sự thật
Is the love he has for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu anh đã dành cho bạn

When you're torn between today
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang bị giằng xé giữa hôm nay
And tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Và ngày mai
And holding out for something you
Lời bài hát có nghĩa là: Và tổ chức ra cho một cái gì đó bạn
Cannot see
Lời bài hát có nghĩa là: Không thể nhìn thấy
There's a strength you can find
Lời bài hát có nghĩa là: Có là một sức mạnh mà bạn có thể tìm thấy
Knowing in god's own time
Lời bài hát có nghĩa là: Biết trong thời gian của Thiên Chúa
You'll discover what he meant to be
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ khám phá những gì ông có nghĩa là phải
'Cause love like the father intended
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tình yêu giống như cha dự định
Is more than just a state of the heart
Lời bài hát có nghĩa là: Là nhiều hơn chỉ là một nhà nước của trái tim
So don't give up hope in the holding on
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, không từ bỏ hy vọng tại nắm giữ trên
'Cause no matter who you are
Lời bài hát có nghĩa là: Vì không có vấn đề những người bạn đang

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Love He Has for You (Tình yêu anh đã dành cho bạn) Lời bài hát The Love He Has for You (Tình yêu anh đã dành cho bạn) Lời bài hát-2 The Love He Has for You (Tình yêu anh đã dành cho bạn) Lời bài hát-3 The Love He Has for You (Tình yêu anh đã dành cho bạn) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tình yêu anh đã dành cho bạn được thu thập trong album Toàn bộ sự thật-3 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tình yêu anh đã dành cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tình yêu anh đã dành cho bạn. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tình yêu anh đã dành cho bạn để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tình yêu anh đã dành cho bạn trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tình yêu anh đã dành cho bạn miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace