Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Living Infinite II (Cuộc sống vô hạn II) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Vô hạn cuộc sống)

The shackles of a lifetime
Lời bài hát có nghĩa là: Xiềng của một đời
Are bound to be broken
Lời bài hát có nghĩa là: Chắc chắn sẽ bị hỏng
My fate will be sinking
Lời bài hát có nghĩa là: Số phận của tôi sẽ đánh chìm
To a world beneath
Lời bài hát có nghĩa là: Đến một thế giới dưới

Dedicating my hopes and fears
Lời bài hát có nghĩa là: Cống hiến của tôi hy vọng và lo ngại
To the world below
Lời bài hát có nghĩa là: Thế giới dưới đây
It will swallow all my visions
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ nuốt tất cả tầm nhìn của tôi
And turn them into gold
Lời bài hát có nghĩa là: Và biến chúng thành vàng
I wanna pierce the surface of dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn để khoan các bề mặt của những giấc mơ
I wanna go where there is no need
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn đi mà không cần
To accommodate my beliefs
Lời bài hát có nghĩa là: Để phù hợp với niềm tin của tôi
And preserve the disease
Lời bài hát có nghĩa là: Và bảo tồn các bệnh

There will be no one to tell you why
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ có không có ai để cho bạn biết tại sao
Why we need to pursue our dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao chúng ta cần phải theo đuổi ước mơ của chúng tôi
A gift of resemblance
Lời bài hát có nghĩa là: Một món quà của giống
Without the greed
Lời bài hát có nghĩa là: Mà không tham lam
A new constitution
Lời bài hát có nghĩa là: Một hiến pháp mới

It will bring us apart
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ mang lại cho chúng tôi ngoài
Then build it all up
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó xây dựng nó lên tất cả
To challenge our fearful waters
Lời bài hát có nghĩa là: Thách thức của chúng tôi waters sợ hãi
I can sense what it's like
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể cảm nhận những gì nó là như thế
And what if it might
Lời bài hát có nghĩa là: Và nếu có thể
Be the key to a new conclusion
Lời bài hát có nghĩa là: Là chìa khóa dẫn đến một kết luận mới

Stay aware of all that you bare
Lời bài hát có nghĩa là: Ở nhận thức của tất cả các bạn trần
Far below the sun
Lời bài hát có nghĩa là: Đến nay dưới ánh nắng mặt trời
(I'll take you there)
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi sẽ đưa bạn có)
It won't ever cease, it numbs the feel
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ không bao giờ chấm dứt, nó numbs cảm giác
So unlock the damage done
Lời bài hát có nghĩa là: Để mở khóa những thiệt hại
(I'll take you there)
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi sẽ đưa bạn có)

The feelings you carry won't ever die
Lời bài hát có nghĩa là: Những cảm giác mà bạn thực hiện sẽ không bao giờ chết
They're one with eternity
Lời bài hát có nghĩa là: Bọn họ một với vĩnh cửu
The tears you've shed
Lời bài hát có nghĩa là: Những giọt nước mắt anh đã rơi
The words you said
Lời bài hát có nghĩa là: Những lời anh nói

Are all a part of a constant realm
Lời bài hát có nghĩa là: Là tất cả một phần của một lĩnh vực liên tục
Withering emotions
Lời bài hát có nghĩa là: Mặt cảm xúc
Turn into mindful dust
Lời bài hát có nghĩa là: Biến thành tâm bụi
The reality you've known
Lời bài hát có nghĩa là: Thực tế bạn đã biết đến
Has always fed your trust
Lời bài hát có nghĩa là: Luôn luôn có cho ăn lòng tin của bạn

There will be on one to tell you why
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ có một để cho bạn biết tại sao
Why we need to pursue our dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao chúng ta cần phải theo đuổi ước mơ của chúng tôi
A gift of resemblance
Lời bài hát có nghĩa là: Một món quà của giống
Without the greed
Lời bài hát có nghĩa là: Mà không tham lam
A new constitution
Lời bài hát có nghĩa là: Một hiến pháp mới

Believe me,
Lời bài hát có nghĩa là: Tin tôi đi
There will be something else
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ có một cái gì đó khác
That drains you
Lời bài hát có nghĩa là: Cống rãnh thoát nước mà bạn
From unwelcomed distress
Lời bài hát có nghĩa là: Từ nạn unwelcomed
So bring it to a whole new dimension
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy mang lại cho nó vào một chiều hướng hoàn toàn mới
Captured in the deep
Lời bài hát có nghĩa là: Bị bắt trong sâu

It will bring us apart
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ mang lại cho chúng tôi ngoài
Then build it all up
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó xây dựng nó lên tất cả
To challenge our fearful waters
Lời bài hát có nghĩa là: Thách thức của chúng tôi waters sợ hãi
Can sense what it's like
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể cảm nhận những gì nó là như thế
And what if it might
Lời bài hát có nghĩa là: Và nếu có thể
Be the key to a new conclusion
Lời bài hát có nghĩa là: Là chìa khóa dẫn đến một kết luận mới

Stay aware of all that you bare
Lời bài hát có nghĩa là: Ở nhận thức của tất cả các bạn trần
Far below the sun
Lời bài hát có nghĩa là: Đến nay dưới ánh nắng mặt trời
(I'll take you there)
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi sẽ đưa bạn có)
It won't ever cease. It numbs the feel
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó numbs cảm giác
So unlock the damage done
Lời bài hát có nghĩa là: Để mở khóa những thiệt hại

Stay aware of all that you bare
Lời bài hát có nghĩa là: Ở nhận thức của tất cả các bạn trần
Far below the sun
Lời bài hát có nghĩa là: Đến nay dưới ánh nắng mặt trời
(I'll take you there)
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi sẽ đưa bạn có)
It won't ever cease, it numbs the feel
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ không bao giờ chấm dứt, nó numbs cảm giác
So unlock the damage done
Lời bài hát có nghĩa là: Để mở khóa những thiệt hại
(I'll take you there)
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi sẽ đưa bạn có)
The Living Infinite II (Cuộc sống vô hạn II) Lời bài hát The Living Infinite II (Cuộc sống vô hạn II) Lời bài hát-2 The Living Infinite II (Cuộc sống vô hạn II) Lời bài hát-3 The Living Infinite II (Cuộc sống vô hạn II) Lời bài hát-4 The Living Infinite II (Cuộc sống vô hạn II) Lời bài hát-5
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Cuộc sống vô hạn II được thu thập trong album Vô hạn cuộc sống do ca sĩ Soilwork tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Cuộc sống vô hạn II. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Cuộc sống vô hạn II. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Soilwork. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Cuộc sống vô hạn II để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Cuộc sống vô hạn II trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Cuộc sống vô hạn II miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.