A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Living Infinite I (Vô hạn cuộc sống tôi) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Vô hạn cuộc sống)

Surrender will there still be a place for me to grow?
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu hàng sẽ vẫn còn có một nơi cho tôi để phát triển?
Transcend me beyond this source we thought we knew
Lời bài hát có nghĩa là: Vượt qua tôi vượt quá nguồn này chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết

Like the river kissed this darkened sea
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như sông hôn này biển tối
The shelter has to be somewhere beneath
Lời bài hát có nghĩa là: Các nơi tạm trú có một nơi nào đó bên dưới

Let me go to where the purity comes alive
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để tôi đi đến nơi độ tinh khiết trở nên sống động
Drown me in the living infinite, let me go
Lời bài hát có nghĩa là: Rút ra tôi trong cuộc sống vô hạn, hãy để tôi đi

I will be one with the abyss, it will bring me to life
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ là một với vực thẳm, nó sẽ đưa tôi đến cuộc sống
Return all the memories, be reborn through the night
Lời bài hát có nghĩa là: Trả lại tất cả những kỷ niệm, được tái sanh qua đêm
A motherly farewell, a tear leaves the eye
Lời bài hát có nghĩa là: Giã từ mẹ, một rách rời mắt
I tremble with emotion as I bid goodbye
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi run sợ với cảm xúc như đặt giá thầu tạm biệt

Like the river kissed this darkened sea
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như sông hôn này biển tối
The shelter has to be somewhere beneath
Lời bài hát có nghĩa là: Các nơi tạm trú có một nơi nào đó bên dưới

A swirl of emotions
Lời bài hát có nghĩa là: Một xoắn của cảm xúc
I'm being dragged by the tide
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang được kéo bởi thủy triều
I will turn to my maker
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ lần lượt đến nhà sản xuất của tôi
To watch me drown in the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Để xem tôi chết đuối trong sự phân chia tuyệt vời
Great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Great chia

Let me go to where the purity comes alive
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để tôi đi đến nơi độ tinh khiết trở nên sống động
Drown me in the living infinite
Lời bài hát có nghĩa là: Rút ra tôi trong cuộc sống vô hạn
I will go to where the vanity won't survive
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ đi đến đâu là bàn trang điểm sẽ không tồn tại
Drown me in the living infinite, let me go
Lời bài hát có nghĩa là: Rút ra tôi trong cuộc sống vô hạn, hãy để tôi đi
The Living Infinite I (Vô hạn cuộc sống tôi) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Vô hạn cuộc sống tôi được thu thập trong album Vô hạn cuộc sống do ca sĩ Soilwork tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Vô hạn cuộc sống tôi. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Vô hạn cuộc sống tôi. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Soilwork. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Vô hạn cuộc sống tôi để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Vô hạn cuộc sống tôi trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Vô hạn cuộc sống tôi miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.