who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Hilton (Hilton) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Raekwon (Raekwon)

Album: R.A.G.U. Rae and Ghost United (R.A.G.U. Rae và ma Vương)

[Raekwon]
Lời bài hát có nghĩa là: [Raekwon]
This Nigga just bought eleven machine guns
Lời bài hát có nghĩa là: Nigga này vừa mua mười một súng máy
And he brought them in my crib
Lời bài hát có nghĩa là: Và ông đã mang họ trong giường cũi của tôi

[Ghostface Killah]
Lời bài hát có nghĩa là: [Ghostface Killah]
Glittered out, stout face, teck, Rae up in the Hilton
Lời bài hát có nghĩa là: Glittered ra, khuôn mặt to mập, teck, Rae lên tại Hilton
Heard Nia Long is in the building
Lời bài hát có nghĩa là: Nghe Nia Long là ở tòa nhà
Penthouse fashion, ordered out room service
Lời bài hát có nghĩa là: Căn hộ Penthouse thời trang, ra lệnh cho ra phòng dịch vụ
It looked bugged cause the waiter looked nervous
Lời bài hát có nghĩa là: Nó trông nghe trộm gây ra những người phục vụ nhìn thần kinh
Lift off the lid, seen two shiny thirty-eights aimed at the kid
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấc ra nắp, nhìn thấy hai bóng 30-8 nhằm vào những đứa trẻ
What I do, duck!
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì tôi làm, vịt!
Rae up in the shower singing
Lời bài hát có nghĩa là: Rae lên trong phòng tắm, hát
Son don't know that it's real
Lời bài hát có nghĩa là: Con không biết rằng nó là thật
Coming looking like he about peel something
Lời bài hát có nghĩa là: Đến trông như ông về vỏ một cái gì đó
In a tight jam, red down, matching like Santa
Lời bài hát có nghĩa là: Trong một ách tắc chặt chẽ, đỏ xuống, phù hợp với giống như Santa
If I could just reach my hammer
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu tôi chỉ có thể tiếp cận với búa của tôi
He bust two shots, I played mice
Lời bài hát có nghĩa là: Ông chân hai mũi chích ngừa, tôi chơi chuột
Ran to the spot were the sun was at, quickly he was blinded by the ice
Lời bài hát có nghĩa là: Ran đến vị trí đã là mặt trời là lúc, một cách nhanh chóng, ông đã bị mù do băng
That's when Rae ran out of the back
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là khi Rae chạy ra phía sau
Towel on, soap on his arms, spit duke around, fell on my lap
Lời bài hát có nghĩa là: Khăn về, xà phòng trên cánh tay của mình, công tước spit xung quanh, rơi vào vòng của tôi

[Raekwon]
Lời bài hát có nghĩa là: [Raekwon]
Yo, what the fuck happened?
Lời bài hát có nghĩa là: Yo, cái quái gì đã xảy ra?

[Ghostface Killah]
Lời bài hát có nghĩa là: [Ghostface Killah]
It was a set up to get wet up
Lời bài hát có nghĩa là: Nó đã là một tập hợp lên để có được ướt lên

[Raekwon]
Lời bài hát có nghĩa là: [Raekwon]
Starks your bleeding
Lời bài hát có nghĩa là: Starks chảy máu của bạn

[Ghostface Killah]
Lời bài hát có nghĩa là: [Ghostface Killah]
Nah, his blood fucked my white leather up
Lời bài hát có nghĩa là: không, mình máu điên của tôi da trắng
Ten G's down the drain
Lời bài hát có nghĩa là: 10 G xuống cống
Yo hurry up, we got to get him up
Lời bài hát có nghĩa là: Yo nhanh lên, chúng ta phải đưa anh ta
Get the sheets son, let's fix him up
Lời bài hát có nghĩa là: Nhận được tấm son, hãy sửa chữa nó lên
Lock the door, turn the TV off, your kicks is near the light switch
Lời bài hát có nghĩa là: Khóa cửa, tắt TV đi, đá của bạn là gần chuyển đổi ánh sáng

[Raekwon]
Lời bài hát có nghĩa là: [Raekwon]
Just give me two minutes to iron my shirt, find my ices
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần đưa cho tôi 2 phút để sắt áo sơ mi của tôi, tìm tôi ices

(Ghostface Killah)
Lời bài hát có nghĩa là: (Ghostface Killah)
The hit came quick
Lời bài hát có nghĩa là: Các hit đến nhanh
Hit the jack, star six
Lời bài hát có nghĩa là: Hit các jack, sao sáu
Ghost
Lời bài hát có nghĩa là: Ghost

[Raekwon & Ghostface Killah]
Lời bài hát có nghĩa là: [Raekwon & Ghostface Killah]
Put down the phone stupid
Lời bài hát có nghĩa là: Đặt xuống điện thoại stupid
Wipe off your prints
Lời bài hát có nghĩa là: Lau sạch in của bạn

[Ghostface Killah]
Lời bài hát có nghĩa là: [Ghostface Killah]
Rae ran hysterically
Lời bài hát có nghĩa là: Rae chạy hysterically
Slipped on soap
Lời bài hát có nghĩa là: Trượt trên xà phòng
Landed on his back, with his gat, now that's dope
Lời bài hát có nghĩa là: Hạ cánh trên lưng, với ông gat, bây giờ đó là dope
We got three minutes, nobody seen shit
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta có ba phút, không ai nhìn thấy shit
Somebody might have heard shit
Lời bài hát có nghĩa là: Ai đó có thể đã nghe nói shit
Singing on some Martin, were my momma bird shit
Lời bài hát có nghĩa là: Ca hát một số Martin, là shit chim momma của tôi
Fuck your socks, that's when we heard the door knock
Lời bài hát có nghĩa là: Fuck tất của bạn, đó là khi chúng ta nghe nói cửa knock
Everything all right? Partying son, balloons popped
Lời bài hát có nghĩa là: Mọi thứ ổn chứ? Tiệc tùng Sơn, bóng bay popped
Threw this dude under the bed
Lời bài hát có nghĩa là: Ném dude này dưới gầm giường
A half dressed Raekwon, swallowing diamonds
Lời bài hát có nghĩa là: Một nửa ăn mặc Raekwon, nuốt kim cương
Had money in juice up on his wedding day
Lời bài hát có nghĩa là: Đã có tiền trong nước trái cây lên vào ngày cưới của mình
The phone rang off, the tea kettle blew, wifey hitting me,
Lời bài hát có nghĩa là: Điện thoại rang, thổi ấm trà, wifey đánh tôi,
What you want sweaty, Lima beans and kidney
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì bạn muốn sweaty, đậu Lima và thận
Trashed the beeper, slowly I reached for the reefer
Lời bài hát có nghĩa là: Vào thùng rác beeper, dần dần tôi đạt cho reefer
Throw a Costa, peep oh son the house keeper
Lời bài hát có nghĩa là: Ném một Costa, peep Ôi con trai nhà keeper
Soap suds dripping from his nuts, cut up gut
Lời bài hát có nghĩa là: Bọt xà phòng giọt nhỏ giọt từ các loại hạt của mình, cắt ruột
Praying how me make it out the telly and touch
Lời bài hát có nghĩa là: Cầu nguyện như thế nào tôi làm cho nó ra telly và liên lạc

[Chorus: Ghostface Killah]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc: Ghostface Killah]
Fuck it, a Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Lời bài hát có nghĩa là: Chết tiệt, một phong trào Wesley Snipes ngày Chủ Nhật tại Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi máy tính xách tay niggas, tên côn đồ trong một máy tính
Caught up in the grimy shit
Lời bài hát có nghĩa là: Đánh bắt lên trong những shit grimy
Finding two days later a murder and we got to make this flight shit
Lời bài hát có nghĩa là: Việc tìm kiếm hai ngày sau một vụ giết người và chúng tôi nhận để làm cho chuyến bay này shit
It was a Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một phong trào Wesley Snipes ngày Chủ Nhật tại Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi máy tính xách tay niggas, tên côn đồ trong một máy tính
A Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Lời bài hát có nghĩa là: Một phong trào Wesley Snipes ngày Chủ Nhật tại Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi máy tính xách tay niggas, tên côn đồ trong một máy tính

[Raekwon]
Lời bài hát có nghĩa là: [Raekwon]
Hey yo, the pressures on, sonny got murk
Lời bài hát có nghĩa là: Hey yo, áp lực trên, sonny có bài
Its time to move fast
Lời bài hát có nghĩa là: Thời gian của nó để di chuyển nhanh
Hey yo, Deini it's on, check out the news flash
Lời bài hát có nghĩa là: Hey yo, Deini nó là, hãy kiểm tra tin tức flash
Flew out the next day, back to the Tony estates
Lời bài hát có nghĩa là: Bay vào ngày kế tiếp, quay lại Tony estates
Blew on the first class flight to L.A.
Lời bài hát có nghĩa là: Thổi trên chuyến bay đầu tiên của lớp đến L.A.
It ain't take long, I pulled a few strings on the horn
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không đi lâu dài, tôi kéo một vài dây trên sừng
So were it came from?
Lời bài hát có nghĩa là: Vậy là nó đến từ?
That nigga we stuck and took the caine from
Lời bài hát có nghĩa là: Nigga rằng chúng tôi bị mắc kẹt và lấy caine từ
We should have killed him when we had him
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta nên đã giết chết anh ta khi chúng tôi đã có anh ta
Yo I was holding a Magnum
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn tôi đã giữ một Magnum
Yeah we bagged him, but we let him slide in the wagon
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng chúng tôi ghi bàn thắng anh ta, nhưng chúng tôi cho phép anh ta trượt trong toa xe
His bad little brown ho, from out Chicago
Lời bài hát có nghĩa là: Ông brown ít xấu ho, từ trong Chicago
She move his cargo, good at handling Roscoes
Lời bài hát có nghĩa là: Cô ấy di chuyển hàng hóa của mình, tốt tại xử lý Roscoes
We had our eyes closed God, we should have seen it coming
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi đã có đôi mắt của chúng tôi đóng cửa Thiên Chúa, chúng ta nên đã thấy nó tới
He should have seen me coming, running out the shower gunning
Lời bài hát có nghĩa là: Ông nên có nhìn thấy tôi tới, chạy ra khỏi vòi sen đi săn bắn
Now that I figured it, she put the waiter on
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ mà tôi figured nó, cô đưa những người phục vụ trên
It all came to me, in back of my mind, just like my favorite song
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả đến với tôi, vào mặt sau của tâm trí của tôi, giống như bài hát yêu thích của tôi
Dawned on me later on
Lời bài hát có nghĩa là: Dawned ngày tôi sau này
By then the day was gone
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó trong ngày đã được đi
How dare this nigga even think that he could take us on
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào dám nigga này thậm chí còn nghĩ rằng ông có thể đưa ta
Smoke the Cee Allah
Lời bài hát có nghĩa là: Khói Cee Allah
Sent the kite through the Pens
Lời bài hát có nghĩa là: Gửi diều qua bút
Him and big Dan
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta và Dan lớn
Known to split wigs, with razor sharp gems
Lời bài hát có nghĩa là: Được biết đến để chia tóc giả, với dao cạo sắc nét đá quý
Giants from Attica riots
Lời bài hát có nghĩa là: Người khổng lồ từ cuộc bạo loạn Attica
Halls is quiet
Lời bài hát có nghĩa là: Halls là yên tĩnh
CO's with babies on their arms look tight
Lời bài hát có nghĩa là: CO với các em bé trên cánh tay của họ xem xét chặt chẽ
And this nigga from down state got shipped up north
Lời bài hát có nghĩa là: Và này nigga từ xuống nhà nước đã được vận chuyển lên phía bắc
Stocky young fella, running his lips on how he set it off
Lời bài hát có nghĩa là: Stocky fella trẻ, chạy đôi môi của mình trên làm thế nào ông đặt nó ra
Then heard that shit, plus got that kite
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó nghe nói rằng shit, cộng với có diều đó
Money got murdered in his bunk that night
Lời bài hát có nghĩa là: Tiền đã bị giết ở tầng của mình đêm đó

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Hilton (Hilton) Lời bài hát The Hilton (Hilton) Lời bài hát-2 The Hilton (Hilton) Lời bài hát-3 The Hilton (Hilton) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Hilton được thu thập trong album R.A.G.U. Rae và ma Vương do ca sĩ Raekwon tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Hilton. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Hilton. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Raekwon. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Hilton để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Hilton trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Hilton miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.