A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Great chia-18) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Bật lên âm nhạc: lượt truy cập điểm của Grace-2)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Lời bài hát có nghĩa là: Từ ngữ và âm nhạc bởi grant cunningham & matt huesmann
Silence
Lời bài hát có nghĩa là: Sự im lặng
Trying to fathom the distance
Lời bài hát có nghĩa là: Cố gắng để hiểu được khoảng cách
Looking out 'cross the canyon carved
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm ra ' qua hẻm núi khắc
By my hands
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi bàn tay của tôi
God is gracious
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa là duyên dáng
Sin would still separate us
Lời bài hát có nghĩa là: Tội lỗi vẫn sẽ tách chúng tôi
Were it not for the bridge his grace
Lời bài hát có nghĩa là: Đã không cho cầu ân sủng của Ngài
Has made us
Lời bài hát có nghĩa là: Đã làm cho chúng tôi
His love will carry me
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình sẽ mang tôi

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
There's a bridge to cross the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một cây cầu để vượt qua sự phân chia tuyệt vời
A way was made to reach the other side
Lời bài hát có nghĩa là: Một cách đã được thực hiện để đạt được phía bên kia
The mercy of the father, cost his son
Lời bài hát có nghĩa là: Chi phí vào lòng thương xót của cha, con trai của ông
His life
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của mình
His love is deep, his love is wide
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình là sâu sắc, tình yêu của mình là rộng
There's a cross to bridge the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một chéo để thu hẹp sự phân chia tuyệt vời

God is faithful
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa là trung tín
On my own i'm unable
Lời bài hát có nghĩa là: Ngày của riêng tôi tôi không thể
He found me hopeless, alone and
Lời bài hát có nghĩa là: Ông thấy tôi tuyệt vọng, một mình và
Sent a savior
Lời bài hát có nghĩa là: Gửi một vị cứu tinh
He's provided a path a promised
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đã cung cấp một con đường hứa hẹn một
To guide us
Lời bài hát có nghĩa là: Để hướng dẫn chúng tôi
Safely past all the sin that would divide us
Lời bài hát có nghĩa là: Một cách an toàn qua tất cả các tội lỗi đó sẽ chia cho chúng tôi
His love delivers me
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình mang lại cho tôi

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

The cross that cost my lord his life
Lời bài hát có nghĩa là: Thập tự giá chi phí của tôi Chúa cuộc sống của mình
Has given me mine
Lời bài hát có nghĩa là: Đã cho tôi tôi

There's a bridge to cross the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một cây cầu để vượt qua sự phân chia tuyệt vời
There's a cross to bridge the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một chéo để thu hẹp sự phân chia tuyệt vời

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Great Divide-18 (Great chia-18) Lời bài hát The Great Divide-18 (Great chia-18) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Great chia-18 được thu thập trong album Bật lên âm nhạc: lượt truy cập điểm của Grace-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Great chia-18. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Great chia-18. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Great chia-18 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Great chia-18 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Great chia-18 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace