A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Girl from Ipanema-178 (Các cô gái từ Ipanema-178) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Standards-28 (Tiêu chuẩn-28)

Tall and tan and young and lovely
Lời bài hát có nghĩa là: Cao và tan và trẻ và đáng yêu
The girl from Ipanema goes walking
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gái từ Ipanema đi đi bộ
And when she passes, each one she passes goes - ah
Lời bài hát có nghĩa là: Và khi cô đi, mỗi một cô ấy đi đi - ah

When she walks, she's like a samba
Lời bài hát có nghĩa là: Khi cô đi, cô ấy giống như một samba
That swings so cool and sways so gentle
Lời bài hát có nghĩa là: Mà đu như vậy mát mẻ và sways như vậy nhẹ nhàng
That when she passes, each one she passes goes - ah
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng khi cô vượt qua, mỗi một cô ấy đi đi - ah

(Ooh) But he watch her so sadly
Lời bài hát có nghĩa là: (Ooh) Nhưng ông xem cô ấy như vậy thật đáng buồn
How can he tell her he loves her
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào ông có thể nói với cô ông yêu thương cô ấy
Yes I would give my heart gladly
Lời bài hát có nghĩa là: Yeah tôi sẽ cung cấp cho trái tim của tôi sẵn sàng
But each day, that she walks to the sea
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng mỗi ngày, mà cô ấy đi bộ tới biển
She looks straight ahead, not at he
Lời bài hát có nghĩa là: Cô nhìn thẳng về phía trước, không phải anh

Tall, (and) tan, (and) young, (and) lovely
Lời bài hát có nghĩa là: Cao, (và) tan, (và) nhỏ (và) đáng yêu
The girl from Ipanema goes walking
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gái từ Ipanema đi đi bộ
And when she passes, he smile - but she doesn't see
Lời bài hát có nghĩa là: Và khi cô đi, ông cười - nhưng cô không nhìn thấy
(Doesn't see)
Lời bài hát có nghĩa là: (Không thấy)
(She just doesn't see, she never sees him)
Lời bài hát có nghĩa là: (Cô chỉ cần không nhìn thấy, cô ấy không bao giờ thấy anh ta)
The Girl from Ipanema-178 (Các cô gái từ Ipanema-178) Lời bài hát

Thêm album từ Nat King Cole