A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Girl from Ipanema-178 (Các cô gái từ Ipanema-178) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Standards-28 (Tiêu chuẩn-28)

Tall and tan and young and lovely
Lời bài hát có nghĩa là: Cao và tan và trẻ và đáng yêu
The girl from Ipanema goes walking
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gái từ Ipanema đi đi bộ
And when she passes, each one she passes goes - ah
Lời bài hát có nghĩa là: Và khi cô đi, mỗi một cô ấy đi đi - ah

When she walks, she's like a samba
Lời bài hát có nghĩa là: Khi cô đi, cô ấy giống như một samba
That swings so cool and sways so gentle
Lời bài hát có nghĩa là: Mà đu như vậy mát mẻ và sways như vậy nhẹ nhàng
That when she passes, each one she passes goes - ah
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng khi cô vượt qua, mỗi một cô ấy đi đi - ah

(Ooh) But he watch her so sadly
Lời bài hát có nghĩa là: (Ooh) Nhưng ông xem cô ấy như vậy thật đáng buồn
How can he tell her he loves her
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào ông có thể nói với cô ông yêu thương cô ấy
Yes I would give my heart gladly
Lời bài hát có nghĩa là: Yeah tôi sẽ cung cấp cho trái tim của tôi sẵn sàng
But each day, that she walks to the sea
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng mỗi ngày, mà cô ấy đi bộ tới biển
She looks straight ahead, not at he
Lời bài hát có nghĩa là: Cô nhìn thẳng về phía trước, không phải anh

Tall, (and) tan, (and) young, (and) lovely
Lời bài hát có nghĩa là: Cao, (và) tan, (và) nhỏ (và) đáng yêu
The girl from Ipanema goes walking
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gái từ Ipanema đi đi bộ
And when she passes, he smile - but she doesn't see
Lời bài hát có nghĩa là: Và khi cô đi, ông cười - nhưng cô không nhìn thấy
(Doesn't see)
Lời bài hát có nghĩa là: (Không thấy)
(She just doesn't see, she never sees him)
Lời bài hát có nghĩa là: (Cô chỉ cần không nhìn thấy, cô ấy không bao giờ thấy anh ta)
The Girl from Ipanema-178 (Các cô gái từ Ipanema-178) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Các cô gái từ Ipanema-178 được thu thập trong album Tiêu chuẩn-28 do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Các cô gái từ Ipanema-178. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Các cô gái từ Ipanema-178. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Các cô gái từ Ipanema-178 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Các cô gái từ Ipanema-178 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Các cô gái từ Ipanema-178 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole