A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Birds Will Sing for Us (Chim sẽ hát cho chúng tôi) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Ed Harcourt (Ed Harcourt)

Album: From Every Sphere (Từ mọi lĩnh vực)

Little girl don't be sad I've set your eyes on fire
Lời bài hát có nghĩa là: Cô bé không được buồn tôi đã đặt đôi mắt của bạn trên lửa
Don't say I'm a liar that I don't love you
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng nói tôi là kẻ nói dối rằng anh không yêu em
Something has brought me down but I won't give up hope
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó đã mang lại cho tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng
It's hard for you to cope when I'm around you
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là khó khăn cho bạn để đối phó khi xung quanh bạn

Let the sun break through
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để mặt trời vượt qua
The cracks within my room
Lời bài hát có nghĩa là: Các vết nứt bên trong phòng của tôi
The grey sky fades to blue
Lời bài hát có nghĩa là: Bầu trời màu xám dần màu xanh
It might wash away this gloom
Lời bài hát có nghĩa là: Nó có thể rửa sạch gloom này

Alcohol, company I need to readjust
Lời bài hát có nghĩa là: Rượu, công ty tôi cần phải điều chỉnh
From this place of dust let's go drink tonight
Lời bài hát có nghĩa là: Từ nơi này bụi đi uống rượu đêm nay
And at the bar we'll drink 'til dawn and I'll pretend I'm dead
Lời bài hát có nghĩa là: Tại quầy bar, chúng ta sẽ uống 'til bình minh và tôi sẽ giả vờ tôi đã chết
Whilst resting my poor head by the neon light
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi nghỉ ngơi đầu nghèo của tôi bởi ánh sáng neon

Let the sun break through
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để mặt trời vượt qua
The cracks within my room
Lời bài hát có nghĩa là: Các vết nứt bên trong phòng của tôi
The grey sky fades to blue
Lời bài hát có nghĩa là: Bầu trời màu xám dần màu xanh
It might wash away this gloom
Lời bài hát có nghĩa là: Nó có thể rửa sạch gloom này

The birds will sing for us but we all die in the end
Lời bài hát có nghĩa là: Chim sẽ hát cho chúng tôi, nhưng tất cả chúng ta chết cuối cùng
The birds will sing for us but we all die in the end
Lời bài hát có nghĩa là: Chim sẽ hát cho chúng tôi, nhưng tất cả chúng ta chết cuối cùng
The birds will sing for us, the birds will sing for us
Lời bài hát có nghĩa là: Chim sẽ hát cho chúng tôi, những con chim sẽ hát cho chúng tôi
The birds will sing for us but we all die in the end
Lời bài hát có nghĩa là: Chim sẽ hát cho chúng tôi, nhưng tất cả chúng ta chết cuối cùng
The Birds Will Sing for Us (Chim sẽ hát cho chúng tôi) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Chim sẽ hát cho chúng tôi được thu thập trong album Từ mọi lĩnh vực do ca sĩ Ed Harcourt tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Chim sẽ hát cho chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Chim sẽ hát cho chúng tôi. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Ed Harcourt. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Chim sẽ hát cho chúng tôi để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Chim sẽ hát cho chúng tôi trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Chim sẽ hát cho chúng tôi miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.