Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Banks of the Ohio (Các ngân hàng của Ohio) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Earl Scruggs (Earl Scruggs)

Album: The Three Pickers (Hái ba)

I asked my love to take a walk,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi hỏi tình yêu của tôi để có một đi bộ,
Just a little way's with me.
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần một chút theo cách của tôi.
An' as we walked,
Lời bài hát có nghĩa là: An' khi chúng tôi đi,
Then we would talk
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó chúng tôi muốn nói chuyện
All about our wedding day.
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả về ngày cưới của chúng tôi.

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
"Darlin', say that you'll be mine;
Lời bài hát có nghĩa là: "Em cưng ', nói rằng bạn sẽ là mỏ;
In our home we'll happy be,
Lời bài hát có nghĩa là: Trong nhà của chúng tôi, chúng tôi sẽ hạnh phúc,
Down beside where the waters flow,
Lời bài hát có nghĩa là: Xuống bên cạnh nơi vùng nước chảy,
On the banks of the Ohio."
Lời bài hát có nghĩa là: Trên bờ của Ohio."

I took her by her pretty white hand,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đưa cô bởi khá trắng tay,
I led her down the banks of sand,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi dẫn cô xuống bờ cát,
I plunged her in
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi rơi mình
Where she would drown,
Lời bài hát có nghĩa là: Nơi cô sẽ chết đuối,
An' watched her as she floated down.
Lời bài hát có nghĩa là: An' đã xem cô ấy như cô lưu hành xuống.

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

Returnin' home between twelve and one,
Lời bài hát có nghĩa là: Returnin' nhà giữa mười hai và một,
Thinkin', Lord, what a deed I've done;
Lời bài hát có nghĩa là: suy nghĩ ', Chúa, những gì một hành động mà tôi đã thực hiện;
I'd killed the girl
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã giết chết cô gái
I love, you see,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tình yêu, bạn thấy,
Because she would not marry me.
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi vì cô ấy sẽ không lấy anh.

The very next day, at half past four,
Lời bài hát có nghĩa là: Ngày hôm sau, lúc nửa qua bốn,
The sheriff walked right to my door;
Lời bài hát có nghĩa là: Cảnh sát trưởng đi ngay đến cửa của tôi;
He says, "Young man,
Lời bài hát có nghĩa là: Ông nói, "người đàn ông trẻ,
Don't try to run.
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng cố gắng chạy.
You'll pay for this awful crime you've don."
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ phải trả cho tội phạm khủng khiếp này bạn đã don."

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Banks of the Ohio (Các ngân hàng của Ohio) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Các ngân hàng của Ohio được thu thập trong album Hái ba do ca sĩ Earl Scruggs tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Các ngân hàng của Ohio. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Các ngân hàng của Ohio. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Earl Scruggs. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Các ngân hàng của Ohio để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Các ngân hàng của Ohio trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Các ngân hàng của Ohio miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.