A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thank You Pretty Baby-3 (Cảm ơn bạn khá bé-3) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Nat King Cole Sings the Great Songs!/Thank You Pretty Baby-2 (Nat King Cole hát các bài hát tuyệt vời! / cảm ơn bạn khá bé-2)

I want to thank you, pretty baby, for givin' your love to me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn cảm ơn bạn, đẹp, em bé, cho đang tình yêu của tôi
I want to thank you, pretty baby, for givin' your love to me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn cảm ơn bạn, đẹp, em bé, cho đang tình yêu của tôi
My heart was locked up till you came and set it free
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim của tôi đã bị khóa lên cho đến khi bạn đến và thiết lập nó miễn phí

I'm gonna love you, pretty baby, love you till the end of time
Lời bài hát có nghĩa là: Anh yêu em, khá bé, tình yêu bạn cho đến cuối thời gian
And I-I-I-I-I'm gonna love you, pretty baby, love you till the end of time
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi-tôi-tôi-tôi-tôi sẽ yêu bạn, khá bé, tình yêu bạn cho đến cuối thời gian
I wanna thank your folks for making you so divine
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn cảm ơn folks của bạn để làm cho bạn như vậy thần thánh

Thank you for your loving ways
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm ơn bạn cho các bạn những cách yêu thương
Mmm-ooh-ooh-ooh-ooh thank you 'cause you've been so kind
Lời bài hát có nghĩa là: Mmm-ooh-ooh-ooh-ooh cảm ơn bạn vì bạn đã loại như vậy
I'm gonna take my time and just thank you, honey
Lời bài hát có nghĩa là: I 'm gonna mất của tôi thời gian và chỉ cảm ơn bạn, mật ong
Because you're mine, all mine, all mine
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi vì bạn tôi, tất cả các mỏ, tôi

I'm gonna kiss you in the morning and kiss you in the evening, too
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ hôn bạn vào buổi sáng và hôn bạn vào buổi tối, quá
And I-I-I-I-I'm gonna kiss you in the morning, kiss you in the evening, too
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi-tôi-tôi-tôi-tôi sẽ hôn bạn vào buổi sáng, hôn bạn vào buổi tối, quá
I'm gonna spend my life loving no one but you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ chi tiêu cuộc sống của tôi yêu thương không ai nhưng bạn
I'm gonna spend my life loving no one but you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ chi tiêu cuộc sống của tôi yêu thương không ai nhưng bạn
Thank You Pretty Baby-3 (Cảm ơn bạn khá bé-3) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Cảm ơn bạn khá bé-3 được thu thập trong album Nat King Cole hát các bài hát tuyệt vời! / cảm ơn bạn khá bé-2 do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Cảm ơn bạn khá bé-3. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Cảm ơn bạn khá bé-3. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Cảm ơn bạn khá bé-3 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Cảm ơn bạn khá bé-3 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Cảm ơn bạn khá bé-3 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole